Behovet av kunskap kring vattenfrågor ökar

Bevattningsbehovet, risken för översvämning och dräneringsstatusen i Sverige är alla frågor som handlar om vatten och som är ytterst viktiga inom jordbruket. Under våren har ett flertal rapporter varnat för att ett förändrat klimat kommer ställa högre krav Jordbruket.

Extremare väder kommer att leda till både översvämning och perioder av torka i framtiden. Foto: Mostphotos

Att både kunna lagra vatten inom Jordbruket för att klara av torka och samtidigt bygga system som för bort stora mängder vatten vid översvämning är viktiga faktorer som det behöver planeras för inom jordbruket. Nu har Jordbruksverket tagit fram en utredning som redovisar de behov som finns gällande vattenförbrukning. Eskil Mattsson är en av de som arbetat med utredningen.  

– Till följd av större variationer av nederbörden i olika regioner behöver man som lantbrukare lägga större uppmärksamhet på sin vattenförbrukning och även ha en plan för magasinering av vatten, säger han.

– Vi behöver kunskap om hur ett förändrat klimat kan påverka vattenbehovet i framtiden, säger Eskil Mattsson utredare på Jordbruksverket.

Behöver uppmärksamhet

I utredningen har Jordbruksverket bland annat sett över behovet för att kunna lagra vatten inom jordbruket. I utredningen skriver de att vattenförsörjningen inom jordbruket är en fråga som måste få större uppmärksamhet om man ska lyckas öka livsmedelsproduktionen. Framförallt krävs större kunskap om jordbrukets vattenbehov.

– Utredningen som vi gjort innehåller beräknings- och kunskapsunderlag som beskriver vattenbehovet för både växtodling och djurhållning i Sverige. Det viktigaste vi gjort är att vi har uppdaterat de underlag som finns. Det tidigare siffrorna som fanns att gå efter är från 70-talet, säger Eskil.

Vädret kommer styra

Enligt Eskil kommer behovet för både dräneringskapaciteten och förmågan att kunna magasinera vatten variera med vilket väder vi får i olika perioder. Men utredningen har också visat att bevattningskapaciteten är större än vad man tidigare trott. Under 2016 bevattnades 130 000 hektar i Sverige. Men den totala kapaciteten låg på 380 00 hektar. Återigen trycker Eskil på att det är kunskap som krävs för att man bäst ska kunna utnyttja de resurser som finns.

– Tanken är att underlaget ska användas av länsstyrelserna när de tar fram sina regionala vattenförbrukningsplaner, säger Eskil.

 

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 019-16 64 60
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 14 maj 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste