När din leverantör vet allt om dig

Det nya slaget i marknadsekonomin är slaget om kundernas data. Tidigare användes informationsteknik främst för att effektivisera företags verksamhet internt. 

Självklart har det länge arbetats för att även effektivisera kontakten med kunden. Relativt nytt är att dina leverantörer nu vill ha information om dig, även utanför sitt kärnområde. 

Det finns otaliga exempel. Till exempel maskintillverkare som på distans samlar in driftsinformation från maskinen du köpt, för att kunna rikta service och slitdelserbjudanden. Lantmännens köp av Dataväxt och Danish Agros samarbete med FieldSense är andra exempel på hur leverantörer tar ett större grepp om informationen om kunderna.  

Det låter harmlöst, men om vi till exempel analyserar vad din maskinleverantör kan komma att veta om dig och din användning av maskinen, så blir det mindre bekvämt. 

Din maskinleverantör kommer att veta exakt var du är. De kommer att veta när och hur du använt maskinen. De kommer att veta om du överbelastat axeltryck, kraftuttag, hängt för mycket i frontlyften, överskridit max dragvikt eller motorns kapacitet på något sätt. De kommer också att veta om du följt smörjprogram och utfört service enligt instruktion. Om du missat i någon detalj är garantiåtagandena du räknade med bara en textrad utan värde.

Om du mot förmodan blir inblandad i en olycka eller anklagad för att t ex ha utfört en odlingsåtgärd vid otillåten tidpunkt, kan massor av fakta som kan användas emot dig, rekvireras av myndigheterna. Försäkringsbolag kan skriva in i sina kundvillkor att de ska ha rätt att ta del av informationen från maskinleverantören vid skada. 

Det finns klara fördelar med delad information. Det givna exemplet är att kunna jämföra sig med kollegor, för vidare analys av skillnader och förbättringspotential. Möjligheten till rådgivning på distans med information i realtid som underlag, är en annan klar fördel. Det är lätt att se framför sig hur djuruppfödaren inte längre behöver beställa insatsvaror. De rekvireras automatiskt. Inte heller behövs slaktanmälan. Delad våg- och kanske även scanningsdata ger slakteriet full insyn i hur dina djur växer. 

Detsamma kan komma att gälla växtodlaren. Ett planeringsmöte med rådgivaren ger all information om insatsvaror som behövs och när de kommer att behövas. Leverantören kombinerar med lokala väderdata och får därmed en ganska säker prognos för när insatsvaror behövs och när det är dags för skörd samt dess storlek och kvalitet.   

Utvecklingen mot mer delad information är kanske oundviklig. Utvecklingen bär mycket effektivisering i sitt sköte. Hack i utvecklingskurvan lär vi få se. Ett sådant hack är debatten kring Facebooks delande av data med undersökningsföretag, som kunnat använda informationen för riktade informations- eller desinformationskampanjer. 

Idag är det få som har en strategi för hanteringen av sin egen produktionsinformation. En egen strategi är nödvändig om du inte vill låta andra styra utvecklingen av ditt företagande. Det som initialt känns okontroversiellt kan snabbt ändras till en olustkänsla, när något inte går din väg. 

Vi är många som driver företag för en upplevd känsla av att själva ta våra affärsbeslut och ha makten över informationen om vårt företagande. Den känslan kanske är hotad. Kommer den känslan att bytas mot andra värden, som väger upp med råge? 

Det är hög tid att tänka igenom hur du vill göra dina affärer. Google har snabbt infört möjligheten att slippa se annonser som grundas på dina intressen och uppgifter. Nästa fråga är om de därmed inte heller samlar in den informationen? 

Vem tar del av informationen om dig och din produktion? Vem vill du dela den med? Du kommer att behöva ta ställning.

 

Stefan Ljungdahl

 

Artikeln publicerades onsdag den 16 maj 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste