HKScan gör förlust i alla marknadsområden

Första kvartalet fortsätter som föregående år för HKScan. Minskad försäljning och ökad förlust. Återigen så är det nybyggda finska kycklingslakteriet  som går sämst för HKScan.

 

HKScan minskade försäljningen till 411 miljoner euro (420,7 samma period förra året) under årets första kvartal.

Samtidigt föll rörelseresultatet EBIT till – 18,6 miljoner euro (-6,8).

Därtill sjönk det negativa kassaflödet ytterligare till – 102,7 miljoner euro (41,8) efter amorteringar. Och nettoskuldsättningen ökade till 313,5 miljoner euro (185,2). Soliditeten sjunker till 35,8 procent (44,6) samtidigt som nettoskuldsättningsgraden ökar till 95,1 procent (46,5). 

 – Vårt resultat är ännu inte acceptabelt,  och vi är fortfarande i en tidig fas av att implementera vår strategiska omvandling och nystart, säger Jari Latvanen, HKScan i en kommentar. 

Ökade kostnader i Sverige

I Sverige sjönk omsättning och resultat räknat i euro, dock så steg produktförsäljning i kronor räknat. Omsättningen för första kvartalet blev 164 miljoner euro (171,3) och rörelseresultatet – 1,6 miljoner euro (0,6).

Produktförsäljningen har ökat tack vare ökad försäljning av nötkött och den ökade tillgången på nötkött. I en kommentar skriver HKScan att det svenska köttet fortsätter att öka sin marknadsandel av den totala konsumtionen såväl som för handels egna varumärken.

Det försämrade rörelseresultatet förklaras med ökade produktionskostnader, varav stigande elkostnader var en.

Dyrt finskt kycklingslakteri 

Det nybyggda kycklingslakteriet i Rauma fortsätter även under kvartal ett att orsaka höga uppstartskostnader samtidigt som försäljningen blir lidande när inte slakten går för fullt. Omsättningen i Finland minskar till 174,2 miljoner euro (176,6) och rörelseresultatet blir en förlust på – 10,4 miljoner euro (-1,1)

I Danmark och Baltikum är omsättningen oförändrad. Det danska kycklingslakteriet går något bättre och minskade sin rörelseförlust till – 0,8 miljoner euro (-1,1). I Baltikum försämras resultatet något till – 1,0 miljoner euro (0,4).
 

Erik Brink
erik@ja.se • 070-600 45 48

 

Artikeln publicerades torsdag den 17 maj 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste