Sämre resultat för Kronfågel

Den stora investeringen i irländsk kycklingproduktion ingår nu i Scandi Standards resultat och står för den största tillväxten. I Sverige säljer Kronfågel mindre kyld kyckling och mer fryst vilket får resultatet att sjunka.

 

Bergvall Hansen, vd och koncernchef Scandi Standard.

Kronfågels ägare, Scandi Standard, visar en ökad omsättning under första kvartalet med 33 procent till 2 116 (1 594) miljoner kronor och justerat rörelseresultat med 36 procent till 80 (59) miljoner kronor. 

Ökningen av både omsättning och rörelseresultat beror dock i huvudsak på den nyinköpta irländska verksamheten och även till mindre del av valutaeffekten med en svag krona. 

Utan den irländska verksamheten ökade omsättningen med 4 procent till 1 652 (1 594) miljoner kronor och med 3 procent i konstant valuta. Nettoomsättningen ökade i Danmark och Finland, var oförändrad i Sverige samt minskade i Norge. Justerat rörelseresultat, exklusive den irländska verksamheten, ökade med 2 procent till 60 (59) miljoner kronor.

Minskad vinst i Sverige

Omsättningen i Sverige uppgick första kvartalet till 649 (647) miljoner kronor. 

Marknaden för kycklingprodukter inom detaljhandeln visade totalt sett en mindre ökning i värde jämfört med första kvartalet föregående år, men sjönk i värde inom kylda produkter. Koncernens försäljning minskade inom kylda produkter och ökade inom frysta produkter jämfört med föregående år.

Justerat rörelseresultat minskade med 11 procent till 31(35) miljoner kronor, motsvarande en marginal på 4,8(5,4) procent. En lägre andel av nettoomsättningen inom kylda produkter samt fortsatt prispress på marknaden påverkade det justerade rörelseresultatet negativt. 

 – Jag förväntar mig ingen förbättring av marknadssituation i Sverige under andra kvartalet, säger Leif Bergvall Hansen, vd och koncernchef Scandi Standard i en kommentar. Vi ser dock vissa tecken på att efterfrågan på kylda produkter ökar och förväntar oss att marknaden successivt kommer att normaliseras under andra halvåret 2018.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 17 maj 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste