LRF lyfter hot med justitieministern

I dag kommer LRF:s ordförande Palle Borgström att diskutera hot mot svenska bönder och vilka åtgärder som krävs för ökat skydd, med justitieminister Morgan Johansson.

Palle Borgström ska träffa justitieminister Morgan Johansson och diskutera hot mot svenska lantbrukare. Foto: Madeleine Rapp

För någon månad sedan lyfte Palle Borgström frågan om det hat och hot som många lantbrukare utsätts för, både på gården och i sociala medier. Det ledde till stora reaktioner.

I en undersökning från Landja Marknadsanalys kom det fram att var fjärde lantbrukare var orolig att själv utsättas för brott, var femte kände någon som utsatts och var sjunde var rätt att berätta att man var djurägare. Resultatet delades med landsbygdsministern som uttryckte att det är helt oacceptabelt att lantbrukare ska tvingas ta emot den här typen av hot.

Nu tas nästa steg i och med ett möte med justitieministern.

– Vi har tagit fram en åtgärdslista som kan minska trycket på de svenska lantbrukarna. Jag hoppas att justitieministern inser allvaret och presenterar förslag som innebär att polisen får möjlighet att ingripa på ett tidigare stadium än idag. Militanta aktivister ska inte få kunna systematiskt trakassera och hota enskilda företagare i syfte att bryta ner dem och få dem att sluta med sin verksamhet, säger Palle Borgström, i ett pressmeddelande.

Fakta: Några av åtgärderna som behövs

  •  Lagar behöver förtydligas så att aktiviteter som sker ute på gårdar med syfte att trakassera enskilda näringsidkare och deras verksamhet enklare kan stoppas.
  •  Det är orimligt att småföretagare/ jordbrukare och deras familjer riskerar att utsättas för hot och våld. Det måste vara tydligt för alla att polisen kan stoppa aktivister som tränger sig in på gårdar.
  •  Hoten på nätet växer och blir allt allvarligare. Polisen och andra myndigheter måste ta fram metoder för att vända en utveckling där militanta aktivister ensamma eller i grupp tror sig kunna hota våra medlemmar och deras familjer utan att riskera att straffas.
  •  LRF tycker det är viktigt att polisen jobbar samlat på nationell nivå och att de har tillräckligt med resurser för detta.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 15 maj 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste