Lönsammare vallodling i Europa

Genom projektet Inno4Grass, ska samarbetet mellan forskare, lantbrukare, lärare och rådgivare bli bättre. Det gäller både inom och mellan de åtta EU-länder som ingår.

Inno4Grass är ett europeiskt forskningsprojekt som ska överbrygga klyftan mellan forskning och praktik. Detta för att få in fler innovativa system i odlingen, som kan öka lönsmaheten och bevara miljövärden. Foto: Carolina Wahlberg

En viktig del i projektet är att lyfta upp och lära av goda exempel. Inom projektet ska sammanlagt 85 innovativa vallodlare presenteras. Utav dessa kommer 20 stycken från Sverige och bland dem kan nämnas en lantbrukare utanför Kungälv som tagit fram en ny maskin som slår, vänder, luftar och stränglägger på ett skonsamt och energisnålt sätt.

Fakta: Inno4Grass

Vad: Europeiskt vallodlingsprojekt

Länder som ingår: Sverige, Tyskland, Belgien, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna och Polen.

Här kan man läsa vilka 20 vallodlare som lyfts som goda exempel från Sverige.  

Finansiär: Horizon 2020. EU har avsatt 80 miljarder euro för Inno4Grass och andra typer av tematiska nätverk och multiaktörsprojekt, där det handlar om gränsöverskridande insamling av kunskap och överföring.

Av alla de svenska exempelgårdarna ska tio stycken analyseras mer på djupet. Då kommer data kring saker som avkastning och ekonomi att samlas in. Samma princip gäller i de andra länderna som deltar. Tanken är att man som lantbrukare sedan lättare ska kunna byta erfarenheter och hitta innovationer som kan passa på den egna gården.

Forskning i praktiken

– Bland exemplen finns både det som är vetenskapligt prövat och det som vi forskare behöver studera mer för att se om det fungerar. Tanken med projektet är att forskningsresultat ska användas mer i praktiken men också att forskningen ska fånga upp lovande metoder som lantbrukare har kommit på. Det är också angeläget att identifiera viktiga frågor att studera vidare, säger Nilla Nilsdotter-Linde, forskare på SLU och sekreterare i Svenska Vallföreningen, i ett pressmeddelande.

Det är hon som leder Sveriges del i projektet tillsammans med Anna Carlsson, lantbrukare och ordförande i Svenska Vallföreningen.

Sprida information

Resultaten av projektet kommer bland annat att spridas genom SvenskaVallföreningen och SLU på till exempel Borgeby Fältdagar, där innovativa vallodlare kommer att presenteras. Det ska även mynna ut i olika informationsmaterial och faktablad, samt genom Wikimedia och i Encyclopedia Pratensis, en databas för vall och bete. För att innovationerna ska spridas mer mellan länderna kommer lantbrukare och rådgivare få möjlighet att delta i utbytesprogram och utbildningar.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 15 maj 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste