Ny säljapp mellan producent och konsument

Matmötet är en ny köp- och säljplattform, där lantbrukare kan sälja lokalproducerade livsmedel direkt till kund.

Familjen Ramstedt från Sörmland har erfarenhet både från lantbruk, programmering och logistik. I juni lanserar de appen Matmötet där livsmedelsproduenter och konsumenter kan mötas. På bilden syns John Ramstedt, Amanda Ramstedt och Lena Ramstedt. Foto: Matmötet

Bakom plattformen, som är en mobilapp, står familjen Ramstedt och tech-företaget Ramplay. Matmötet kommer att lanseras i juni och tanken är att skapa en plats där producenter och konsumenter på ett enkelt sätt kan hitta varandra.

Nå ut till kunder

– Det är både miljösmart och klimatsmart att handla lokalproducerad mat jämfört med importerade livsmedel. Här får konsumenten möjlighet att göra ett grönare val och bidra till en hållbar miljö. Dessutom ger appen Matmötet stora möjligheter för bonden att själv skapa en kundkrets och nå ut med sina varor, vilket är extra viktigt för småskaliga livsmedelsproducenter, säger Johan Ramstedt som är vd på Ramplay, i ett pressmeddelande.

Om man som producent vill ansluta sig till appen och sälja via den, registrerar man först ett konto. Därefter kan man skapa annonser för det man vill sälja. Direkt när en kund genomför sitt köp via swish, syns det i appen. Sedan väljer man tid och plats för att slutföra affären.

Underlättar rekoförsäljning

Ramplay skriver även att appen är ett bra verktyg för att underlätta försäljning och betalning inför Reko-ringsträffar, som finns på många ställen runt om i landet nu.  

För att få ta del av appen, betalar man som producent en årsavgift.

– Med appen Matmötet vill vi bidra till en ökad svensk matproduktion i hela landet eftersom Sverige har unika förutsättningar med vår rena miljö med frisk luft och friskt vatten, säger John Ramstedt.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 16 maj 2018

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Djupt oroande utveckling för svenskt jordbruk

Förra året var sannolikt det mest lönsamma för svenskt jordbruk sedan EU-inträdet. Detta år ser lönsamheten ut att bli sämre, men ändå historiskt sett god. Likväl är investeringsviljan inte minst i djurhållningen låg och vi går mot minskad produktion av gris, fågel och mjölk. Hesa Fredrik bör ljuda över stad och land. Den svenska naiviteten om mervärden för hela produktionsvolymen och bibehållen produktion trots nationella särregler och nationella merkostnader, måste få ett slut.

 

Kommentera