Odling av svenska jätteräkor med fjärrvärme

I Lysekil odlar Vegafish fram jätteräkor i ett slutet system, där vattnet värms upp med restvärme från Preems raffinaderi på samma ort.

Odlingsbassängerna där Vegafish tar fram svenska jätteräkor värms upp med spillvärme från Preems raffinaderi. Nyligen såldes de första 400 kilo jätteräkorna i Uddevalla. Foto: Preem

För att kunna ta fram jätteräkor behöver temperaturen på havsvattnet i bassängerna vara runt 30 grader. Därför var tillgången på fjärrvärme från raffinaderiet avgörande för att företaget skulle starta sin odling i just Lysekil.

– Restvärmen tas ut på returen till raffinaderiet och innebär en värmeväxling från cirka 47 grader ner till 25-30 grader, säger Stig Nilsson, som jobbar med samhällskontakter på Preem, i ett pressmeddelande.  

Hållbar odling

Från larv till färdig räka på runt 20 gram, tar det cirka fyra månader. I bassängerna finns en bioflock av mikroorganismer som både är föda och reningsverk.

– Vi vill utveckla ett mer hållbart odlingssätt. Genom år av forskning kan vi på Vegafish nu bidra till en hållbar livsmedelsproduktion. Våra tropiska jätteräkor odlas helt utan antibiotika, mangroveskövling eller slavliknande arbetsförhållanden. Och tack vare det slutna systemet kan odlingen ske även på platser med vattenbrist, säger Matilda Olstorpe, vd för Vegafish, i ett uttalande.

Nyttja överskottet

Preem har ett långsiktigt intresse av att stödja den här typen av miljövänligodling. Och jobbar med att hitta ännu fler möjligheter att nyttja det stora överskott på restvärme som bildas i processen.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 17 maj 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste