Svensk skog blir grön obligation

Landshypotek Bank gör världspremiär med sin lansering en obligation baserad på det hållbara svenska skogsbrukets bidrag till biologisk mångfald och att minska koldioxidhalten i atmosfären.

Den svenska skogen används när Landshypotek Bank skapar en  unik grön obligation. Foto: mostphotos 

Intresset för obligationen var onekligen stort. Landshypotek Bank medelar att bara efter en halvtimme hade obligationen övertecknats och uppgick till en volym på över 12 miljarder totalt.

Stort intresse  

– Det är väldigt roligt med det stora intresset, efter bara en halvtimme hade obligationen övertecknats och uppgick till en volym på över 12 miljarder totalt, vilket visar att investerarna ser den ekonomiska och miljömässiga potentialen i de svenska skogarna. Det är kul att vi som första aktör kan ge ut en grön säkerställd obligation som bygger på de svenska skogarna. Det är unikt och helt i linje med bankens verksamhet för att på allvar bidra till ett hållbart samhälle utifrån det som människor gör med sitt företagande runt om i landet, säger Martin Kihlberg, hållbarhetschef och chefsjurist på Landshypotek Bank i ett pressmeddelande. 

Till skillnad från så kallade gröna investeringar, såsom gröna obligationer,så bygger obligationen inte på särskillda projekt, utan istället på den hållbarhet som privata skogsbrukare står för i sin dagliga gärning – för miljön, ekonomin och samhället i stort. 

Högsta rating 

Den gröna obligationen har av ledande oberoende klimatforskningsinstitutet Cicero erhållit högsta rating: Dark Green. Med en storlek på 5,25 miljarder svenska kronor är det den hittills största gröna obligationen som getts ut av en svensk bank.

– Genom att bruka skogen gör våra skogsägare i Sverige en insats för klimatet och miljön varje dag. Vi är stolta över att vi och våra kunder bidrar till att utveckla finansmarknaden att bli mer hållbar genom den här obligationen, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank i pressmeddelandet. 

Landshypotek Banks gröna skogsobligation

  • Obligationen bygger på skog med grön skogsbruksplan som inkluderar plan för avsättning till naturskyddsområden eller certifierad skog (PEFC/FSC). 
  • Fastigheten ska ha ett lövbestånd om minst 5% för ökad diversifiering, ökad biologisk mångfald samt stormskydd.
  • Skogsmarken är privatägd och obligationen grundar sig i skogsmark på totalt 320 000 hektar, ett område motsvarande Gotland. 
  • Skogarna omfattar cirka 1,4 procent av svensk produktiv skogsmark och absorberar årligen drygt två miljoner ton koldioxid.
  • Obligationen uppgår till 5,25 miljarder SEK

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 17 maj 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste