Ökad produktivitet i den svenska grisbranschen

När Gård & Djurhälsan redovisar 2017 års medeltal för produktivitet i svenska grisbesättningar, konstateras att siffrorna går åt rätt håll.

Medeltalsberäkningen baseras på resultat som är registrerade i uppföljningsprogrammet WinPig. 141 besättningar med smågrisuppfödning och 91 med slaktgrisuppfödning ingår i underlaget. Foto: Carolina Wahlberg

Medeltalet för antalet producerade smågrisar per sugga och år har gått upp från 25,8 till 26,7. Bidragande orsaker är att antalet levande födda smågrisar per kull ökat från 14,0 till 14,3. Samtidigt har smågrisdödligheten sjunkit från 17,1 till 16,9 procent.

Spridningen i produktionsresultat är dock stor och den mest produktiva fjärdedelen av besättningarna redovisar hela 29,2 producerade smågrisar per sugga och år och en smågrisdödlighet fram till avvänjning på 13,7.

Minskad dödlighet

Även inom slaktgrisuppfödningen går resultaten år rätt håll, med en korrigerad tillväxt som ökat från 923 till 941 gram per dag i genomsnitt. Dödligheten har sjunkit från 1,7 till 1,6 procent i snitt och klassningen ligger stilla på 58,6 procent. Den bästa fjärdedelen av besättningarna när det gäller tillväxt noterar 1 017 gram per dag.

Sänkt foderförbrukning

Foderförbrukningen, korrigerad till 30 kilos insättningsvikt och 115 kilos slaktvikt, har gått ner från 26,4 till 25,7 MJ NE per kilo tillväxt. De 25 procent av besättningarna som har bäst foderförbrukning ligger på 23,5 MJ NE per kilo tillväxt.

Här kan du ta del av samtliga medeltalslistor. De tio mest produktiva besättningarna inom varje kategori kommer att offentliggöras på Sveriges Grisföretagares årsstämma i Visby den 28 maj.

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 21 maj 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste