De skapar världens första ligninanläggning för biodrivmedel

Bakom projektet står Rottneros, Preem och RenFuel. Anläggningen kommer att ha en kapacitet på 25-30 000 ton lignin per år som raffineras till både förnybar diesel samt förnybar bensin för användning i alla fordon.

För att göra om svensk tall till biodrivmedel krävs flera steg. Först används ligninet, ett brunfärgat pulver, som är en restprodukt vid massabruken. Genom att använda biologiska katalysatorer omvandlas pulvret till en mörkbrun ligninolja, kallad lignol. I det sista steget processas oljan i ett raffinaderi och blir då genomskinlig. Därefter är den färdig att tillsättas i bensin eller diesel. Foto: Pia Gyllin

Anläggningen är tänkt att byggas vid massabruket i Vallvik, Söderhamn och beräknas vara färdigställd till 2021. Samarbetet mellan företagen innebär att Preem blir den första drivmedelstillverkaren i Sverige att använda lignin i sin produktion. Genom bolaget Lignolproduktion AB, som samägs av Preem och RenFuel, är ambitionen att nå en total årlig produktionskapacitet om 300-500 000 ton lignin, förutsatt att fler anläggningar likt den vid Vallvik uppförs framöver.

– Lignol gör dagens bensin- och dieselbilar till miljöbilar. Hela dagens fordonsflotta kan moderniseras med denna typ av drivmedel, säger Sven Löchen, vd på RenFuel i ett uttalande. Sven ser också stora exportmöjligheter av innovationen till länder som likt Sverige har stor tillgång till etablerad skogsproduktion. Foto: Elin Fries

Fasa ut fossila drivmedel

– Lignin kommer, precis som tallolja, bidra till att vi kan fasa ut fossila drivmedel än mer. Det är en värdefull råvara i våra satsningar på förnybara drivmedel baserade på restprodukter från svenska skogen, som dessutom finns tillgänglig i stora volymer, säger Petter Holland, vd på Preem i ett pressmeddelande. 

Sven Löchen, vd på RenFuel menar att ligninoljan är en nyckelfaktor för att uppnå Sveriges mål om att transportsektorn ska minska sina fossila utsläpp med 70 procent från 2010 till 2030. 

15 procent svenska biodrivmeddel

Under 2017 såldes cirka 9 000 000 kbm drivmedel totalt i Sverige, varav drygt 1 900 000 kbm motsvarades av biodrivmedel, enligt Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI). Cirka 15 procent av allt biodrivmedel producerades i Sverige, resten importerades från andra länder.

Elin Fries
Elin Fries
Tel: 019-16 64 68
E-post: elin@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 25 maj 2018

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste