Förslag om kilometerskatt i höst

Enligt finansmarknadsminister Per Bolund (MP) planerar regeringen att lägga fram ett lagförslag om en kilometerskatt i höst. Detta säger han i ett besked till den politiskt obundna nyhetsportalen Altinget.

Ett nytt, omarbetet förslag om kilometerskatt väntas komma till hösten enligt finansmarknadsminister Per Bolund (MP). Foto: Photos.com

Enligt Altinget sade klimatminister Isabella Lövin (MP) att hon trodde att regeringen skulle hinna presentera ett omarbetat förslag på en så kallad vägslitageavgift för tunga transporter under våren 2018.

Ny inriktning

Kort efter Lövins uttalande kom en promemoria från regeringen med "En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik". Promemorian har varit på en remissrunda på knappt två månader under mars och april. Nu meddelar finansmarknadsministern Per Bolund, att regeringen planerar att lägga fram en lagrådsremiss under mandatperioden, men först efter sommaren.

Svenska Transportarbetareförbundets medlemstidning, Transportarbetaren, rapporterar om inriktningen i den promemoria som finansdepartementet levererade tidigare i maj månad.

Enligt promemorian ska tunga lastbilar beskattas utifrån hur långt de kör. ” Vägslitageskatten bör, enligt förslaget, omfatta Europavägar, övriga riksvägar och primära länsvägar. Dessutom på vissa andra vägar för att undvika att den tunga trafiken väljer dem i stället för de där skatten tas ut”.

Skatten ska vara olika för lastbilarna beroende på hur mycket de sliter på vägarna. Bland annat tittar man på fordonens vikt och antal hjulaxlar.

Övervakad godstrafik

Enligt finansdepartementets promemoria ska skatten tas ut baserat på elektronisk avläsning med positionering genom satellit.

Transportarbetaren uppger att man från Transportarbetarförbundets sida länge drivit frågan om en kilometeravgift för samtliga lastbilar som kör på de svenska vägarna.

– I praktiken handlar detta om satellitpositionerad gps-övervakning av godstrafik och lika skatt för alla lastbilar. Det är bra. Gps-övervakning är en fråga som Transportarbetareförbundet har drivit aktivt och högljutt under nästan tio års tid. Vi är oerhört glada att regeringen har lyssnat och förstått vikten av detta för svensk åkerinäring, säger Tommy Wreeth, ordförande för transportarbetarförbundet, i ett pressmeddelande.

Norrland undantas

Arbetsgivarna i Sveriges Åkeriföretag är också positiva till regeringens idéer:

– Det är ett framsynt förslag, och differentieringen utefter trafikintensitet och geografi gör att timmertransporter och stora delar av Norrlands inland kan undantas. Det är också bra att skatten ska gälla redan för fordon över 3,5 ton och inte enbart tas ut på tyngre lastbilar som varit aktuellt tidigare, säger Rickard Gegö vd för Sveriges Åkeriföretag i ett uttalande.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn.s@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 29 maj 2018

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste