Unikt vattenverk på södra Öland

Nu har det första spadtaget tagits i projektet, som ska säkra vattenförsörjningen under framtida torrår i Mörbylånga kommun. 

 

När det första grävtaget skulle tas för det nya vattenverket i Mörbylånga, var det tioåriga Alice från Mörbylånga som höll i spakarna. Sommaren 2019 beräknas allt vara klart. Foto: Mörbylånga kommun

Bakgrunden till allt är två år av torka och därmed extremt låga grundvattennivåer, vilket bland annat ledde till lastbilstransporter med vatten från fastlandet till Öland. Dessutom byggdes en vattenledning på sjöbotten från Kalmar till Öland. 

I år har läget med vattennivåerna stabiliserats något.

– Situationen ser relativt bra ut inför denna säsongen. Det har fyllts på bra i våra brunnar och nivåerna har hämtat sig mestadels, säger Jens Olsén som är VA- och fjärrvärmechef i Mörbylånga kommun och fortsätter:

– Men på Öland kan läget ändra sig väldigt snabbt. Det kan se ut att vara ganska gott om vatten, men det kan också snabbt bli dåligt med vatten. 

Här syns en skiss över flödet av vattnet i reningsprocessen. Vattenverket kommer att ha en kapacitet på 4 000 kubik vatten per dag, men verket kommer inte att användas fullt ut såvida det inte råder vattenbrist. Jens Olsén tror snarare att det landar på 1 000-2 000 kubik. Grafik: Sweco 

Borrade i berggrunden

Som i ett led i att hitta en lösning på framtida vattenförsörjning började kommunen att titta på alternativet med att avsalta havsvatten. Detta har funkat på Gotland och i Borgholms kommun. Tyvärr visade det sig att vattnet i sundet blev för varmt om somrarna. För att få en bra kavlitet på vattnet, skulle man vara tvungen och kyla ner det. Att kyla såna mängder vatten skulle bli allt för dyrt  

– I bergrunden hittade man stora mängder bräckt vatten. Då får vi in bräckt vatten via brunnar istället och fördelen är att vattnet på så sätt också håller en lägre temperatur.

Den största vattenkonsumenten i kommunen är Guldfågeln. Då kom tanken upp om att på något sätt rena deras vatten och återanvända det. Förra året genomfördes pilotförsök i tre olika försöksanläggningar för vattenrening med membranteknik. Efter upphandling föll valet på företaget Apatech från Luxemburg. 

Bräckt- och processvatten

I det nya vattenverket kommer det bräckta vattnet att blandas med processvatten från Guldfågeln, som renats via Mörbylångas industrireningsverk. Innan processvattnet tas in i det nya vattenverket renas det ännu en gång i ett förbehandlingsverk, genom ett membranfilter och ett UV-filter. Sedan går det in i vattenverket och där blandas det med det bräckta vattnet och passerar ytterligare genom fler UV- och membranfilter. Totalt går processvattnet igenom fem säkerhetsbarriärer och det bräckta vattnet går igenom tre. 

Det sista steget i vattenverket är att tillsätta mineraler som kalcium till vattnet igen, då dessa filtrerats bort i avsaltningsprocessen. Sist leds vattnet till två reservoarer för att sedan kunna pumpas ut i det kommunala nätet som dricksvatten. 

Unikt projekt

Den 14 maj togs det första spadtaget till det nya vattenverket, som har en budget på 135 miljoner kronor.  Förhoppningen är att det hela ska stå klart sommaren 2019.

Hur känns det?

– Det är ett spännande och ett unikt projekt på sitt vis. Avsaltningen är inte unik i sig, för det har man hållit på med länge. Men jag tror att det är ganska unikt att rena processvatten, säger Jens Olsén. 

Tekniken
Verket kommer att baseras på rening genom membranfilterteknik i två steg:

  1. Ultrafiltrering, som tar bort partiklar ur vattnet ner till virusstorlek. 
  2. Omvänd osmos, som tar bort lösta ämnen ur vattnet ner till atomnivå (som till exempel kloridjonerna i saltvatten).

Tekniken bygger på att bräckt vatten pressas med högt tryck (omkring 20 bar) genom mycket fina membran.
Källa: Mörbylånga kommun

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 11 juni 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste