Affären mellan Bayer och Monsanto nu i hamn

I dag meddelade Bayer att uppköpet av Monsanto slutförts framgångsrikt. Enligt Bayer är det ett stort steg i arbetet att hjälpa lantbrukare världen över att odla näringsrik mat på ett hållbart sätt.

Affären mellan Bayer och Monsanto har avslutats framgångsrikt, det meddelade Bayer idag. Foto: Björn Schubert

Ett av villkoren för uppköpet var att Bayer och Monsanto arbetar som två olika företag fram till dess att Bayer slutfört sina försäljningar. De bägge företagen kommer med andra ord ha kvar nuvarande bankkontonummer, skattenummer och liknande.

Enligt avtal

Även nuvarande affärsuppgörelser och samarbeten fortsätter att gälla enligt avtal.
Bayer uppmanar kunder att även i fortsättningen jobba med sina företagskontakter på Bayer och Monsanto separat.

Informera i tid

För att säkerställa att affärerna fortlöper ingår Bayer en dialog med sina partners och delar med sig av information på olika nivåer. Inför en framtida sammanslagningsprocess mellan Bayer och Monsanto meddelar Bayer att man kommer informera berörda parter i god tid innan det är dags.  

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 08 juni 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste