Slutpriserna för skörd 2017 – inklusive efterbetalningar

Nu är nivån klar för alla aktörers efterlikvid som är med i Jordbruksaktuellt prissammanställning över slutpriserna för leverans i skörden 2017 inklusive efterbetalningar. Vetepriserna för kvarn och foder närmade sig varandra så att skillnaden är närmast obefintligt. Maltkorn ökade mest i pris och medan oljeväxter var de som sjönk mest.

 

Spannmålsåret 2017 var liksom föregående år präglat av fortsatt stora lagernivåer på spannmål i världen och en hög produktionsnivå med pressade priser som följd. För skörd 2017 var det framförallt rekordskörden i Ryssland och deras höga exporttempo som satt press på de globala priserna. Inom EU har återhämtningen i Frankrike efter föregående års katastrofskörd satt sin prägel på marknaden.

Nivån på de svenska spannmålspriserna har haft hjälp under hösten av att den svenska kronan har blivit svagare mot euron.

Årets prisnivåer på kvarnvete ligger något lägre än 2016 medan priset på fodervete fortsätter att stiga. Skillnaden mellan kvarn- och foderråvara har varit rekordlåg för skörd 2017. Maltkornspriserna steg mest för höstens skörd. Medan prisnedgången blev störst för oljeväxter och åkerbönor. 

HÖGST VETEPRIS I södra sverige 

Lantmännen i prisområdena Skåne samt Syd redovisar det högsta kvarnvetepriset i skörd med 140 kr/100 kg, närmast följt av Vara Lagerhus med ett slutpris på 139 kr/100 kg. 

Även för oljeväxterna var det Lantmännen Skåne som kunde betala bäst med ett pris på 337 kr/100 kg. 

Vara Lagerhus låg med högst notering för råg på 139 kr/100 kg. 

Och Lantmännen prisområde Skåne visade högst pris för maltkorn med 161 kr/100 kg. 

SÄMST UTVECKLING FÖR fett och protein 

Skörd 2017 betalade Lantmännen Skåne det högsta priset för oljeväxter med ett pris på 337 kr/100 kg. Närheten till fabriken i Karlshamn lyfter rapspriset i söder jämfört med resten av Sverige.

Dock hade oljeväxterna en svag prisutveckling under 2017 och toppriset på raps i skörd blev 4,8 procent lägre än 2016.

Åkerbönorna fortsätter den negativa trenden från 2016 och sjönk med 4,8 procent till skörden 2017. 

Uppåt för eko

2017 såg överlag positivt ut för priserna på ekologisk spannmål. 

Och med en efterlikvid på 10 kr/100 kg placerade sig Vara Lagerhus som bäst betalande för nästan alla ekologiska grödor. Undantagen är åkerbönor och oljeväxter där Lantmännen knep första­platsen om högst notering.

Och Lantmännens efterlikvid för ekologiska oljeväxter sticker ut som något utöver det vanliga. Med ett slutpris utan efterlikvid på 831 kr/100 kg för oljeväxter innebär en efterlikvid på 2,5 procent en extra utbetalning på 19 kr/100 kg.

PLATS OCH KVALITET PÅVERKAR 

I prisredovisning som gjorts av Jordbruksaktuellt är det tydligt hur priserna kan variera inom ett prisområde beroende på vilken anläggning man väljer att leverera till. Och att betalningen till bonden kan skilja sig markant för samma vara. 

I tabellerna har ingen hänsyn tagits till marknadsaktörernas olika kvalitetsregleringar. Till exempel har olika handlare olika skalor för proteinreglering av kvarnvete, accepterad inblandning av andra sädesslag, vissa betalar bara maltkornspris för det som går över sållet, medan andra betalar maltpris för hela volymen oavsett rensutbyte. Varianterna är många och utav olika stor betydelse. 

Till det kommer också kontrakt med fasta eller flexibla volymer. Vissa skördekontrakt tecknas för en areal medan andra tecknas på en volym. 

För en korrekt bedömning vilket pris som är bäst får man utgå från den egna gårdens förutsättningar och transportkostnader. Tabellerna ger en överblick hur marknadspriserna kan variera. 

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 13 juni 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste