Framtidstro i enad grisbransch

Visby visade upp sig från sin allra bästa sida när Sveriges Grisföretagare (SGF) höll årsstämma i slutet av maj. Stämmans enda motion rörde marknadsföring av svenskt griskött och alla var överens; det behövs och det får kosta pengar. 

 

Gänget som ska rodda Sveriges Grisföretagare det kommande året: från vänster ordförande Ingemar Olsson, Katarina Rydén, Johan Eriksson, verksamhetsledare Margareta Åberg, Mattias Espert och Petter Beckman. Medlemsantalet i SGF är stabilt på 598.Foto: Emma Sonesson 

– Stämman fyller en socialt viktig funktion. Den fungerar som en examen för styrelsen och är ett viktigt forum för oss att få input kring vad ni vill att vi ska jobba med kommande år, inledde ordförande Ingemar Olsson, och fortsatte:

– Mycket talar för svensk grisproduktion just nu. Svenskt Kött växer sig allt starkare, vi har nått framgång med Handlingsplan gris, vi har fått en livsmedelsstrategi som betyder mycket när vi jobbar politiskt, prisnivån är stabil och det finns hopp om att vi snart kan exportera direkt till Kina. Ute på gårdarna har vi ny genetik som ger produktionsökningar, samtidigt som vi lyckas sänka smågrisdödligheten. Vi är bäst i världen på tillväxt inom slaktgrisproduktion, det ska vi vara stolta över. 

Marie Eriksson fick utmärkelsen Årets medarbetare för sin lojalitet och förmåga att skapa bra resultat på sin arbetsplats Gotlandsgrisen AB. Bröderna Per och Bengt Edsgård, Edsbergs gård fick utmärkelsen Årets grisföretagare. Läs mer om dem på sidan 51!

Produktionen ökar

Verksamhetsledare Margareta Åberg, LRF Kött, framhöll att den ökade investeringstakten är ett tydligt tecken på att branschen har framtidstro. Efter många år i en nedåtgående trend verkar antalet suggor de senaste tre åren ha stabiliserat sig på runt 140 000, allt enligt Jordbruksverkets statistikdatabas.

– Antalet slaktgrisar förväntas öka till 2,62 miljoner 2018, vilket är plus två procent mot 2017. Samtidigt väntas EU:s slaktstatistik landa på plus 1,2 procent, med ett stabilt eller svagt nedåtgående pris, berättade hon. 

Margareta vittnade även om ett allt större fokus från olika instanser inom EU, på att få länderna ute i Europa att följa EU-direktivet, som säger att svanskupering inte får ske rutinmässigt, så som majoriteten av de europeiska grisuppfödarna fortfarande gör. 

En glad grupp från Tio i topp-listornas bästa placeringar. Från vänster Henrik Åkesson, Jonas Önnerståhl, Johan Thuresson, Frederik Nilsson, Tommy Axelsson, Erland Jakobsson och Christer Hylander. 

Påfrestande rättsprocesser

Men även om den svenska grisbranschen seglar i medvind just nu finns det orosmoln framöver, exempelvis i form av afrikansk svinpest som lurar runt knuten, en stark veganrörelse och en svagt sjunkande förbrukning av griskött. 

Ett annat dilemma är orimliga tolkningar av regler när det kommer till myndighetskontroller, något som SGF:s styrelse jobbar hårt för att komma till rätta med.  Ingemar bad om mandat från medlemmarna, för att inom styrelsen undersöka möjligheterna att bilda en fond, som ska kunna stötta drabbade djurägare i betydelsefulla rättsprocesser. 

– Brist på ekonomiska resurser får inte leda till prejudikat som belastar resten av branschen, hördes det från publiken och styrelsen fick tummen upp på idén. 

Evenemanget inleddes redan på kvällen före stämman med god mat, trevlig samvaro och dans till coverbandet PistOff, på anrika Munkkällaren. Från vänster Catrin Siverskog, Åsa Steen, Ove Steen och Martin Westesson. 

Marknadsföring behövs

Per Karlsson, Boarps gård, stod för årets enda motion, i vilken han propagerade för en intensifierad marknadsföring av svenskt griskött, finansierad via grisföretagarna själva. I motionen pekade Per på hur väl tidigare marknadsföring fallit ut, och poängterade samtidigt i orolig ton att intensiteten avtagit på senare tid. 

Per föreslog att tio till 20 kronor per gris bör sättas av till marknadsföring. Stämman beslutade att ge styrelsen mandat att utreda hur ett lämpligt upplägg på en marknadsföringskampanj ser ut, att avgöra hur mycket pengar som behövs för ändamålet och att därefter sjösätta kampanjen. 

När det blev dags att bemanna posterna i styrelsen gick stämman på valberedningens förslag. Ingemar Olsson och Johan Eriksson har ett år kvar på sina mandat. Katarina Rydén och Mattias Espert blev omvalda och beslut togs om nyval av Petter Beckman. Lena Nylöf-Svantesson och Hans Karlsson lämnar styrelsen och tackades av. Ingemar Olsson fick förnyat förtroende som ordförande.

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 14 juni 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste