Lägre etanolpris sänker Lantmännens resultat

Resultatet för årets första tertial i Lantmännen bjuder på en nedgång av vinsten, orsakad av ett lägre etanolpris.

 

– Vi har inlett 2018 på ett bra sätt, och jag ser fram emot en positiv utveckling under resten av året, säger Per Olof Nyman, koncernchef, Lantmännen.Foto: Lantmännen

Lantmännens resultat efter finansiella poster för första tertialet uppgår till 293 MSEK kronor, jämfört med förra årets resultat på 354 MSEK kronor. 

­– Inledningen av 2018 har varit en fortsättning på den positiva utveckling Lantmännen har haft de senaste åren. Ett avsevärt lägre etanolpris har påverkat första tertialets resultat negativt, men frånsett detta så fortsätter våra affärer att utvecklas enligt plan, säger Per Olof Nyman, Lantmännens koncernchef.

Division Lantbruk utvecklas fortsatt positivt, och presenterar ett resultat på 67 MSEK (64). Lantmännen Maskin, som sedan årsskiftet ingår i divisionen, har förbättrat sitt resultat från föregående år

Division Energis resultat uppgår till 38 MSEK (144). Det lägre resultatet förklaras av att etanolpriset har sjunkit kraftigt med början i tredje tertialet förra året. 

Swecon fortsätter öka

Division Livsmedel utvecklas stabilt, och visar ett resultat i nivå med föregående år: 157 MSEK (154).

Affärsområde Swecon, en fristående del av Lantmännen sedan årsskiftet, fortsätter att utvecklas positivt. Resultatet för första tertialet uppgår till 88 MSEK (66). 

 

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 14 juni 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste