Hallå där, Årets grisföretagare!

Vid Sveriges Grisföretagares årsstämma i Visby i slutet av maj fick bröderna Per och Bengt Edsgård, Edsbergs gård utanför Karlstad, ta emot utmärkelsen Årets grisföretagare. Jordbruksaktuellt tar pulsen på pristagarna. 

 

Bengt Edsgård och Per Edsgård har fått utmärkelsen Årets grisföretagare. De båda bröderna föder upp Krav-grisar på Edsbergs gård utanför Karlstad. Foto: Emma Sonesson

Hur känns det?

– Det känns fantastiskt roligt och överraskande!

Vad betyder utmärkelsen för er?

– Det är hedrande, det ger en kick i det vardagliga. Jag vet inte riktigt vad vi gjort som ligger till grund för det här. Men man känner att man gjort något bra. 

Berätta om verksamheten på er gård!

– Motorn i företaget är grisarna. Vi har 1 200 slaktgrisplatser där vi föder upp Krav-certifierade grisar. Vi driver ekologisk växtodling på 420 hektar och brukar 550 hektar skog. Dessutom hyr vi ut bostäder och lokaler här i trakten. Vi tänker grönt; solceller producerar en tredjedel av gårdens elförbrukning och vi ska snart installera en pelletspanna till torken. 

Ni drev gården konventionellt innan den successivt ställdes om till ekologiskt. Berätta om skillnaden!

– Det här är en helt annan grej. Växtodlingen är svårare men roligare. Man tampas ständigt med att hantera ogrästrycket med olika metoder. Det är därför vi behöver ha 25 procent vall i växtföljden, samtidigt vill man ju odla så mycket spannmål som möjligt. Grisskötseln är också roligare, men det är såklart mer jobb. Det är stimulerande att se grisarna ute och hur glada de blir när man till exempel lägger in ny halm. Ekologiskt är både spännande och utmanande. 

Hur ser ni på motsättningen som ibland finns mellan ekologiskt och konventionellt?

– Vi upplever att motsättningarna minskat de senare åren. Det känns som att allt fler förstår att ekologiskt och konventionellt lyfter varandra. Fler olika produkter i butikshyllan höjer statusen på allt svenskt kött. 

Vad är det bästa med att vara ekogrisuppfödare?

– Vi har inte upplevt någon griskris sedan 1998, det har varit svarta siffror jämt. Just nu råder en överskottssituation på marknaden, men det är något som vi försöker hantera tillsammans inom föreningen Jord på Trynet, som är en sammanslutning av svenska Kravgrisproducenter. Förhoppningsvis är det balans på marknaden igen om ett par år. 

Vad är framgångsfaktorerna inom ert företag?

– Man måste vara lite stollig, våga ta nya grepp och agera på magkänsla. Räknar man på allt är det lätt att det aldrig blir något. Att våga ta risker och tänka långsiktigt är nödvändigt. Ständig närvaro, både med djuren och i växtodlingen är avgörande. Man måste göra rätt sak i rätt tid och vara på tå hela tiden. Vi har dessutom en fantastisk medarbetare, Jörgen Bergström. Det är tack vare honom det fungerar så bra. 

Hur är det att jobba med sin bror?

– Det är för- och nackdelar. En stor fördel är att vi är två som har samma ansvar, vilket gör att vi kan vara lediga varannan helg. Vi kanske inte alltid har samma åsikt, men är diplomatiska båda två. Lägger man ner all prestige, då fungerar det. 
 

Motivering till utmärkelsen

”Årets grisföretagare är två bröder som på ett säkert sätt satsat på nischproduktion av ekologiska grisar, hela tiden med ekonomin i fokus i företaget. Bröderna Edsgård har byggt stallar som väl passar ändamålet. Successiva utökningar har lett till att Edsbergs gård i dag är en av Sveriges största uppfödare av ekologiska slaktgrisar.”

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 20 juni 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste