Hallå där Maria Norrfalk, ny ordförande för Hushållningssällskapens förbund!

Efter ett år i styrelsen har Maria Norrfalk valts som ny ordförande för Hushållningssällskapens förbund. 

 

Maria Norrfalk är vald till ny ordförande för Hushållningssällskapens förbund. Han har bland annat en bakgrund som landshövding i Dalarna. Foto: Ulf Palm

Hur känns det?

– Det känns väldigt roligt att jag har fått det här stora förtroendet. Jag tycker att Hushållnings­sällskapen står för någonting som är väldigt viktigt. Vår vision är ”kunskap för landets framtid”. 

– För min del handlar det om att samla, stödja och företräda de enskilda sällskapen. Det är intressant att vara i en sådan roll tillsammans med en styrelse som har många olika kompetenser. 

Vad kan du bidra med i det här arbetet?

–  Allt det jag bär med mig från mina tidigare och nuvarande uppdrag. Jag bottnar i en stor förståelse och kunskap om gröna näringar och dess förutsättningar. Jag vet hur man ska dra frågor när man företräder en organisation. 

– Mitt jobb är att leda styrelsens arbete så att vi kommer framåt i de frågorna som är viktiga. Jag är ganska vann att jobba strategiskt.

Vad har du gjort tidigare?

– Jag har varit ämbetsman på högsta nivå i 22 år. I de rollerna handlar det om att leda organisationer. Jag har också ganska många styrelseuppdrag, både i bolagsstyrelser, inom universitetet och på den ideella sidan. 

Vad lockar dig att ha den här typen av olika uppdrag?

–  Det är roligt att vara med och påverka och se resultat. En jätteviktig sak är att man tycker att det är roligt att jobba med människor. Att påverka genom att jobba med människor.

Har du någon hjärtefråga att driva inom Hushållningssällskapens förbund?

– Att företräda frågan om vikten av kunskap för de gröna näringarna. Jag ser möjligheterna att lyfta kopplingen lyfta mellan stad och land, genom till exempel maten. Det finns möjligheter att kunna utveckla varumärket ännu bättre. 

– Jag vill säga det att min företrädare Sven Lindgren, har jobbat med det här på ett jättebra sätt. Så jag tar över stafettpinnen efter honom och ska föra den vidare på bästa sätt. 

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 21 juni 2018

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vad är det som (inte) händer?

Krönika: Året var 1797. De första försäkringarna mot hagelskador på skördar i Europa började ta form. Hagelskurarna kunde ge betydande ekonomiska konsekvenser för den enskilde lantbrukaren och en förlorad produktion innebar svält för samhället. En försäkringslösning bidrog till att hjälpa lantbrukarna att möta meteorologiska fenomen, där yrkeskunskapen inte kunde påverka utfallet av skörden. Hur har försäkringslösningarna inom detta område utvecklats de senaste 225 åren?

 

Kommentera