Afrikansk svinpest fortsätter härja i Östeuropa

Bara under maj månad har 273 fall av ASF rapporterats från länder i Östeuropa. Samtidigt har en stor svinuppfödare i Polen drabbats av smittan.

Hittills i år har över 2000 vildsvin testats positivia för afrikansk svinpest. Även en stor polsk svinuppfödning har drabbats av smittan. Foto: Thinkstock

I Ungern, där man tidigare i slutet på april i år hittade ett avlidet vildsvin som testades positivt för ASF, har nu ytterligare fyra smittade djur påträffats, detta skriver den tyska lantbrukstidningen Agrarheute.

Flest vildsvin

Hittills i år har enligt siffror från EU-kommissionen totalt 2 138 vildsvin och 30 tamgrisar testats positiva för afrikansk svinpest. Siffrorna pekar tydligt på att smittan breder ut sig snabbast bland vildsvin.

Flest nya fall av ASF i Europa hade Polen med totalt 971 fall varav fyra hos tamgrisar. Tidigare ökade smittan mest i Litauen som fortfarande har näst flest nya fall med 647 stycken.  Flest smittade tamdjur finns i Ukraina där 21 grisar rapporterats smittade.

Svinuppfödare drabbad

I Polen bekräftade dessutom det statliga veterinärinstitutet i förra veckan utbrottet av afrikansk svinpest på en stor gård som ligger cirka 200 kilometer öster om Warszawa. Gården har drygt 5 900 djur och hittills har ett tjugotal grisar smittats och två har avlidit.

Enligt det polska veterinärinstitutet är detta redan det nionde fallet av afrikansk svinpest hos tamgrisar i år. Dessutom har smittan på nytt brutit ut i ett område där man redan infört stränga restriktioner till följd av ASF. Hur djuren på den nu drabbade gården smittats är ännu oklart.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 11 juni 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste