Carl-Axel är Landshypotek Banks första uppsatsstipendiat

För sin uppsats om ungas perspektiv på generationsskifte tilldelas Carl-Axel Andersson Landshypotek Banks uppsatsstipendium.

Carl-Axel tilldelas Landshypotek Banks uppsatsstipendium. Foto: Landshypotek Bank 

I mitten på juni delades Landshypotek Banks uppsatsstipendium för de gröna näringarnas framtid ut för första gången och det är Carl-Axel Andersson som tilldelas stipendiet för sin uppsats "Varför tar unga över lantbruksföretag?". Uppsatsen handlar om generationsskifte och om unga lantbrukares syn på att ta över lantbruksföretag. Carl-Axel är utbildad Lantmästare och tog examen 2016.

– Det känns jätteroligt att uppmärksammas med mitt ex-jobb. Jag har alltid varit intresserad av företagande på landsbygden och jag kommer själv ifrån en gård. Allt färre väljer att ta över gården och jag ville då undersöka varför de som tar över faktiskt gör det, säger Carl-Axel Andersson i ett pressmeddelande.

Resultatet av hans uppsats visade att storleken på gården hade betydelse för varför man som ung lantbrukare valde att ta över gården.

– Jag kunde se att det skiljde sig mellan de som tog över mindre och större gårdar. De som tog över mindre gårdar tenderade att ha en önskan om att nischa sin produktion för att få bättre lönsamhet. De större gårdarna såg mer utvecklingspotential i att utveckla sitt företagande som helhet. De hade också en mer positiv inställning till risker, och såg dem som ett sätt att utvecklas vidare, säger han.

Landshypotek Banks uppsatsstipendium 2018

Carl-Axel tilldelas stipendiet med motiveringen: Med ett starkt fokus på en av de gröna näringarnas största utmaningar, generationsskifte, lyfter författaren de ungas perspektiv på ett innovativt och intresseväckande sätt. Uppsatsen tillför ytterligare förståelse och insikt om unga lantbrukares attityder, förhoppningar och oro inför ett generationsskifte. Författaren bidrar dessutom till nya frågeställningar för fortsatt forskning i ämnet.

Stipendiet på 10 000 kr kommer delas ut årligen till en uppsats som har koppling till framtiden inom lantbruket. I oktober öppnar nästa ansökningsperiod. 

Läs uppsatsen här "Varför tar unga över lantbruksföretag?"

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 30
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 11 juni 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste