Vreta Kluster AB öppnar för delägarskap

Vreta Kluster AB som driver utvecklingsarenan Vreta Kluster i Östergötland bjuder in näringslivet att bli delägare i verksamheten.

För att skapa ännu större affärsnytta har Vreta Kluster erbjudit 49 procent av aktierna till utvalda aktörer. Foto: Vtera Kluster AB

Vreta Kluster har valt att ta in delägare för att öka kunskapen och engagemanget. För att skapa ännu större affärsnytta erbjuds 49 procent av aktierna till utvalda aktörer.  Sedan starten 2011 har Vreta Kluster blivit en viktig utvecklingsarena och företagspark för det gröna näringslivet. Vreta Kluster arbetar med livsmedel, jordbruk, skogsbruk, energi och närliggande branscher.

– Målsättningen med Vreta Kluster är att utveckla och skapa tillväxt inom det gröna näringslivet i regionen. Idag verkar ett 30-tal företag på klustret och det pågår många spännande utvecklingsprojekt där företag, innovatörer och forskare arbetar tillsammans. Nu är det dags att ta nästa steg i utvecklingen för att få in mer kompetens och engagemang och kunna skapa ännu större nytta för det gröna näringslivet, säger Sten Gunnar Johansson, vice ordförande i Vreta Kluster.

Diskussioner pågår redan med flera aktörer som visat intresse och Vreta Kluster räknar med att ha minst fem nya delägare under hösten.

– Det är inte av avkastningsskäl man går in som delägare, här ska kapitalet arbeta för större nytta. Däremot har många företag mycket att vinna på att tydliggöra sitt engagemang i Vreta Kluster, främst när det kommer till projektsamverkan och affärsutveckling. De gröna branscherna är väldigt uppmärksammade idag, bland annat genom regionens smarta specialiseringsarbete, och därmed blir också aktörernas varumärkesarbete allt viktigare. Här erbjuder Vreta Kluster AB, genom ägarspridningen, en unik möjlighet, säger Sten Gunnar.

Om Vreta Kluster

Vreta Kluster AB är ett dotterbolag till Sankt Kors Fastighets AB som ägs av Linköpings kommun. Fastigheterna på Vreta Kluster ägs också av Sankt Kors men ingår inte i erbjudandet. Det utvecklingsarbete och de projekt som bedrivs inom ramen för Vreta Kluster finansieras med projektmedel främst från Region Östergötland och Linköpings kommun. Andra finansiärer är bland annat EU:s strukturfond. 

Efter den nyemission som nu genomförs är det totala antalet aktier i Vreta Kluster AB 980 st. Sammanlagt erbjuds 480 aktier till försäljning vilket tillför bolaget 240 000 kronor i form av eget kapital.

Källa: Vreta Kluster AB

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 019-16 64 60
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 12 juni 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste