Matrester kan sprida afrikanska svinpesten

Den afrikanska svinpesten är ett hot mot svenska grisar och vildsvin, men är inte farlig för människor. Däremot kan människor sprida smittan genom kvarlämnade matrester.

Om afrikansk svinpest sprids till svenska tamgrisar eller bland vildsvinen kan det ge stora konsekvenser för svensk livsmedelsexport. Foto: Thinkstock

Alla charkvaror som innehåller kött från smittade grisar kan bära på virus. Det beror på att den typen av köttprodukter, till exempel kallrökta korvar och torkad skinka, inte upphettats tillräckligt under tillverkningen för att döda viruset. Det skriver Jordbruksverket.

– En kvarlämnad korvmacka kan i värsta fall orsaka, inte bara ett enormt lidande för vildsvin och grisar, utan också slå hårt mot svensk ekonomi. Därför vädjar vi nu till allmänheten att vara noggranna med att aldrig lämna eller slänga matrester innehållande charkvaror så att vildsvin eller grisar kan komma åt dem. Exempel på charkvaror är rökt korv och skinka, säger Maria Cedersmyg i pressmeddelandet

Spridning i Europa

De senaste åren har afrikanska svinpesten spridit sig i Europa och finns nu hos vildsvin i Baltikum, Polen, Tjeckien, Ungern och Ryssland. Men en så länge har den inte spridit sig till Sverige.

– Om afrikansk svinpest sprids till svenska tamgrisar eller etableras hos vildsvinen skulle det ge stora konsekvenser för svensk livsmedelsexport i allmänhet och svensk grisnäring i synnerhet. Ett positivt fall skulle nämligen kunna begränsa vår export starkt. Ett hårt slag mot Sverige i stort med andra ord, berättar Maria Cedersmyg, handläggare på Jordbruksverket.

Gemensam satsning

Jordbruksverket, Länsstyrelsen, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Skogsstyrelsen, Transportstyrelsen, Tullverket, Trafikverket och Naturvårdsverket gör en gemensam satsning för att sprida information om sjukdomen.

– Tillsammans kan vi nå ut till de personer som löper störst risk att ta med afrikansk svinpest till Sverige från andra länder. Det rör sig om resenärer som av olika anledningar rör sig mellan Sverige och länder som har smittan, berättar Maria.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 019-16 64 60
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 12 juni 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste