Digitalt verktyg ska förenkla för livsmedelsföretag

Nu ska det bli enklare för företag inom livsmedelskedjan att veta när, var och hur de ska hantera sina kontakter med olika myndigheter.

Jordbruksverket utvecklar tydligare digitala underlag för företag inom livsmedelsbranschen. Foto: Mostphotos

Jordbruksverket arbetar med att utveckla livsmedelskedjan tillsammans med Livsmedelsverket och Tillväxtverket. Genom att vidareutveckla den befintliga portalen verksamt.se ska den som verkar inom livsmedelssektorn kunna få en bättre överblick av vad som krävs.

 – Ett mål är att det ska gå snabbare att söka rätt tillstånd, och att man ska uppleva att processen är enkel att förstå. Det ska vara tydligt vad som behövs och varför, säger Anne Hansson som är uppdragsledare.

Samma regler överallt

Dessutom ska det bli enklare att säkerställa att samma regler gäller vid kontakt med lokala myndigheter oavsett var i landet man befinner sig. Vattenbrukare och biodlare/honungsproducenter är de branscher som fått vara piloter i arbetet.

– När det gäller vattenbruk är det i dag i många fall en krånglig process för att starta företag. I dagsläget har vi identifierat över 40 olika krav, registreringar, anmälningar och tillstånd som en entreprenör behöver känna till beroende på vad man vill odla. Det kan alltså vara svårt att veta vad som gäller och lätt att missa något, säger Veronica Andrén, vattenbrukssamordnare på Jordbruksverket.

Fler nya företag

De båda pilotbranscherna har stor potential för ökad tillväxt och en förenkling kan leda till att fler vill starta verksamheter inom branscherna. Jordbruksverkets förhoppning är att fler branscher ska få nytta av förbättringarna.

Smartare livsmedelskedja

Jordbruksverket har fått i uppdrag att verka för en smartare livsmedelskedja. Uppdraget är en större satsning från regeringen – ”Digitalt först” – som syftar till att digitalisera den offentliga sektorn och skapa en enklare, öppnare och effektivare offentlig förvaltning.

Jordbruksverket har som en av flera myndigheter fått rollen utvecklingsmyndighet. Det innebär att Jordbruksverket, i nära samarbete med Livsmedelsverket, ska främja en digital förnyelse genom att tillgängliggöra information i livsmedelskedjan för en ökad tillväxt.

Källa: Jordbruksverket

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 13 juni 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste