Jordbruksverket tillåter skörd av ekologiska fokusarealer och trädor

Jordbruksverket har beslutat att lantbrukare får skörda ekologiska fokusarealer och trädor utanför kompensationsområdet. Enligt regelverket får dessa egentligen inte skördas vid den här tidpunkten på året.

Christina Nordin, Jordbruksverkets generaldirektör, säger att beslutet var helt nödvändigt. Foto: Jordbruksverket.

Många lantbrukare vill skörda sina trädor för att undvika brist på foder på grund av torkan. Därför har Jordbruksverket fattat beslut om att man nu får skörda ekologiska fokusarealer och trädor utanför kompensationsområdet. Detta kommer inte göra att man får avdrag på stöden. Det skriver Jordbruksverket.

Detta är ett undantag för i år och innebär att lantbrukare som väljer att skörda dessa arealer inte behöver anmäla detta till länsstyrelsen. Inte heller använda SAM Internet.

– Lantbrukare har en mycket besvärlig situation med den torra våren och försommaren. Detta är ett helt nödvändigt beslut för oss att ta som är viktigt för både lantbrukares ekonomi, djurens välbefinnande och vår livsmedelsförsörjning, säger Christina Nordin, Jordbruksverkets generaldirektör i pressmeddelandet.

Påtryckningar från LRF

Jordbruksverket beslut välkomnas av LRF. De skriver i ett pressmeddelande att de för en dryg vecka sedan vädjade till Jordbruksverket och Näringsdepartementet om skördedispens, med anledning av torkan.

LRF:s ordförande Palle Borgström säger att han uppskattar Jordbruksverkets snabba besket.

– LRF uppskattar Jordbruksverkets snabba besked om skördedispens. Torkan under maj och juni har satt många lantbrukare i en mycket besvärlig situation och därför är alla möjligheter att förbättra foderläget mycket välkomna, säger LRF:s ordförande Palle Borgström.

Skyddszoner påverkas inte

Reglerna som gäller kompensationsstödet och skyddszoner påverkas inte av undantaget och är fortfarande viktiga att följa. Jordbruksverket ger ingen speciell dispens från reglerna om skörd av dessa arealer. Däremot har länsstyrelsen möjlighet att minska eller ta bort avdrag vid extrema fall, som torka.

Dialog med EU-kommissionen

- Vi har haft en väldigt bra dialog med EU-kommissionen vilket har underlättat för oss att ta beslutet. Dialogen kring lantbrukarnas situation med anledning av torkan kommer att fortsätta, säger Christina Nordin.

Dessa arealer påverkas av undantaget

Träda och obrukad fältkant på ekologisk fokusareal

  • Lantbrukare får nu skörda eller låta beta på arealer som annars inte får användas före den 16 juli respektive den 1 augusti.

Övrig träda

  • Lantbrukare får nu skörda på arealer som annars inte får slås av mellan 1 mars och 30 juni. Innan skörd bör lantbrukaren kontrollera att det inte finns fågelbon i fältet. Om man hittar fågelbon bör man lämna ett skyddsavstånd på cirka 10x10 meter runt boet.

Källa: Jordbruksverket

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 019-16 64 60
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 14 juni 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste