Hallå där, Torsten Ivarsson, arbetsmiljöutvecklare på SLA!

Hur vanligt är det att det inträffar olyckor som kan relateras till gas?
– På 70-80-talet då systemen med flytgödselbehållare under kostallar kom hände det ganska många olyckor. Fortfarande händer det en del olyckor med kolmonoxid­förgiftning i behållare för gastät lagring av spannmål.

Torsten Ivarsson jobbar som arbetsmiljöutvecklare på Skogs- och Lantarbets-givareförbundet (SLA). Foto: SLA

Hur bedömer du att medvetenheten om riskerna med farliga gaser i lantbruket är ute på gårdarna? 

– På vissa ställen finns en hög medvetenhet, men jag får lov att säga att man många gånger är lite slarvig. Ofta är stress inblandat och man tänker att ”jag ska bara”. Många tar för lätt på faran och saknar säkra arbetsrutiner. När man jobbar med saker som ändrar syretillsättningen ska man alltid vara försiktig.

Bildas det alltid svavelväte i samband med att man drar propparna i vakuum­utgödslingssystem?

– Det är en gas som normalt uppkommer då gödsel bryts ner, ja. Mängden gödsel, tiden som gödseln ligger i rännan och temperaturen påverkar nedbrytningsprocessen. Det är svårt för den som jobbar i stallet att på förhand veta om det finns mycket eller lite svavelväte i kulverten. 

Vilka är dina bästa tips till lantbrukare för att minimera risken för gasolyckor i samband med att propparna dras?

– Stäng inte dörrarna in till avdelningen, öppna en ytterdörr om det är möjligt, allt för att få in så mycket frisk luft som möjligt. Ta aldrig några risker. Tänket med att ”jag ska bara” måste bort. Överskrid aldrig rekommenderat intervall för utgödsling. Sedan tycker jag att gaslarm är en billig, bra och nödvändig livförsäkring. Det ger en första indikation så att man hinner ta sig ut om halterna av svavelväte är för höga.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades lördag den 07 juli 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste