Fossilfritt kött på hållbarhetens ö

Hållbarhet ligger i tiden och på Gotland vill ett antal aktörer med Gotlands Slagteri i spetsen ta fram kött producerat utan fossila resurser. 

 

Om två år ska projektet ha svar på om det går att producera kött fossilfritt. Arbetet inkluderar nöt- lamm- och griskött. Foto: Carolina Wahlberg

Ursprunget till projektet Fossilfritt kött är en utredning av Peter Larsson som resulterade i en strävan efter att göra Gotland mer hållbart utifrån flera perspektiv och begreppet Gotland – hållbarhetens ö myntades. I samband med detta kläckte Thomas Östlund som är vd på Gotlands Slagteri idén om fossilfritt kött. 

– Det pågår en stor hållbarhetsdebatt i samhället. Vi vill undersöka om det finns förutsättningar för att producera fossilfritt kött hela vägen från gård till konsument, säger Fredrik Sundblad som är inköpschef på Gotlands Slagteri och projektledare för Fossilfritt kött. 

Komplext projekt

På Gotlands Slagteri har man redan kommit en bit på vägen; grön el används, pannan går på biogas och avfallet från slakteriet blir till substrat i biogasanläggningen. När det gäller förpackningar tittar man på möjligheten att minska ner tjockleken på plasten samt bioplaster. Dessutom jobbar man tillsammans med Södra Skogsägarna för att ta fram ett träfiberbaserat tråg. 

Även på gårdsnivå finns en hel del att göra redan. Det fossila bränslet går att byta ut mot HVO eller RME, detsamma gäller transporter till och från gården.

– Projektet är komplext. Det går att komma långt men en utmaning är att definiera hur man ska avgränsa sig, vad är en rimlig nivå att lägga sig på? Hur gör man med plast som används vid ensilering och hur ser man på mineralgödsel, frågar sig Fredrik. 

Fredrik Sundblad är inköpschef på Gotlands Slagteri och projektledare för Fossilfritt kött. 
– Vi ligger i framkant, det är ett ambitiöst och komplext projekt. Vi måste lyfta de positiva miljöeffekterna som svenskt lantbruk bidrar med varje dag. 
Foto: Miriam Åkerström

Bra redan i dag

Fredrik lyfter vikten av att produktion av fossilfritt kött inte får bli en belastning för branschen ur ekonomisk synpunkt. Huruvida det fossilfria köttet kommer att bli dyrare i butik än konventionellt kött vågar han dock inte sia om. 

– Jag tror att framtidens konsument förväntar sig att varje bransch drar sitt strå till stacken för att minska miljöpåverkan. Det kan bli en hygienfaktor i framtiden. Politiken måste sluta upp tillsammans med näringslivet för en energiväxling i samhället, säger han och fortsätter:

– Vi som bransch måste bli bättre på att lyfta de positiva effekter som svenskt lantbruk redan i dag har, exempelvis i form av kolinlagring. Genom att äta svenskproducerade livsmedel kan man bidra till positiv klimatnytta. Den diskussionen måste vi lyfta för att inte hela tiden framstå som miljöbovar. Annars riskerar vi att förlora mot importen, som vi har mindre kontroll över hur den produceras. Samtidigt måste vi vara progressiva och ta till oss ny teknik och kunskap.

positiv respons

Det tvååriga projektet drog i gång i april och i mitten av juni hölls ett första möte med intresserade djuruppfödare. 

– Uppslutningen var stor och responsen positiv. Nu skissar vi på att få igång ett antal pilotgårdar, berättar Fredrik och poängterar att det är viktigt att verkligen börja agera. 

Under Almedalsveckan i juli kommer Fossilfritt kött att promotas och i augusti väntar Energiexpo. Under hösten blir det fokus får att få igång pilotgårdarna och att samla branschens rådgivare i frågan. Dessutom ska kund- och konsumentundersökningar genomföras. 

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 09 juli 2018

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste