Lägre veteskörd i EU

EU sänker sin prognos för den kommande skörden. Torrt och varm väder i norra, östra och centrala Europa ligger bakom sänkningen samtidigt som blött väder i Frankrike skapar oro kring kvaliteten.

 

Utsikterna till en klart lägre spannmålsproduktion i EU lyfter nu upp noteringarna för veteterminer på Matif. Här illustrerat av utvecklingen för vetekontraktet med inlösen i september 2018. På andra sidan är utvecklingen den motsatta där det amerikanska vetet tyngs av förbättrade utsikter för spannmålsskörden och hotet om handelskrig.Källa: Euronext


EU-kommissionens senaste prognos för skörden sänkte EU:s totala spannmålsproduktion med 5 miljoner ton jämfört med prognosen i maj. Årets spannmålskörd i EU-28 förväntas nu ge 299,3 miljoner ton spannmål. En minskning på 2,5 procent jämfört med förra året. EU:s prognos är i nivå med Coceral medan Strategie Grains har prognostiserat med 303 miljoner ton.

Mindre areal, sänkt avkastning

Av de större spannmålsproducenterna i unionen är det bara Spanien, Italien och Ungern som ökar sin produktion i år, hos länder som Frankrike, Tyskland och Polen sjunker produktionen.

Bakom EU-kommis­sionen sänkta spannmålsprognos ligger både en minskad areal med spannmål samt lägre avkastning orsakad av det varma och torra vädret.

Årets spannmålsareal i EU på 54,9 miljoner hektar är 1,2 procent lägre än förra året. Och enligt JRD MARS Bulletin hamnar den genomsnittliga avkastningen för samtliga spannmålsgrödor i EU på 5,5 ton/hektar. Vilket är 1,0 procent under den genomsnittliga avkastningen under de senaste fem åren och 2,5 procent lägre än prognosen från MARS i maj.

Ytterligare nedjusteringar att vänta

EU-kommissionens prognos i slutet av juni baseras på avkastningsprognoserna från JRC MARS som kom lite tidigare i juni. Än så länge är det främst de höstsådda grödorna som nedgraderats mest på grund av att de hunnit längre i utvecklingen. Det ser dock ut som att de vårsådda grödorna i stora delar av norra Europa kommer att drabbas på liknande sätt, och att deras potentiella avkastning sänks ytterligare.

Positivare syn på Sverige

Avkastningsprognosen för Danmark och Sverige som kommer från JRC MARS är positivare än det som avspeglas i nödropen från flera delar av Sverige. Avkastningen för vete i Sverige uppskattas till ett genomsnitt på 6,5 ton/hektar, vilket i så fall bara är 3 procent lägre än femårssnittet. Prognosen för Danmark är likartad.

Avkastningen för vårkorn i Sverige uppskattas till 4,9 ton/hektar, drygt 1 procent lägre än femårssnittet.

Varmt och blött hotar kvaliteten

I Frankrike har man fått det regn som Sverige saknar. Regn i kombination med varmt väder vid vetets blomning gör nu att det förekommer spekulationer om axfusarios. Stora delar av spannmålsområden i Frankrike fick 40 mm regn runt vetets blomning i maj vilket gav perfekta grunder för axfusarios samtidigt som det gjorde svampen svårbekämpad. Axfusarios kan både sänka skörden och förstöra kvaliteten på grödan.

På grund av det varma och fuktiga vädret och risken för växtsjukdomar i Frankrike har JRC MARS sänkt avkastningsprognosen för vete, korn och raps. Höstvetet väntas ge 7,31 ton/hektar i snitt.

EU spannmålsproduktion 2018
  Miljoner ton
Vete 137,6
Kärnmajs 64,0
Korn 58,4
Havre 8,2
Råg 7,1
Totalt spannmål 299.3

 Källa: EU-kommissionen prognos juni 2018

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 11 juli 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste