Samarbete för att hitta lösningar under torkan

Under måndagen sammanträdde landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin och LRF:s ordförande Palle Borgström för en pressträff med anledning av torkan och konsekvenserna för svensk livsmedelsproduktion.

LRF:s ordförande Palle Borgström, landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin samarbetar för att lösa den allvarliga situation som torkan har orsakat för den svenska livsmedelsproduktionen. Foto: Isabella Odmark

Situationen som den svenska livsmedelsproduktionen befinner sig i är mycket allvarlig. Regeringen samarbetar nu med bland annat Jordbruksverket och LRF för att hitta lösningar som underlättar för lantbrukarna.

- Vi måste komma ihåg att det inte finns någon helhetslösning, vi måste vända på alla stenar som finns för att minimera de risker och svårigheter som finns. Vårat största fokus ligger just nu på att få fram grovfoder för att kunna utfodra våra djur. Vi har ett gott samarbete med såväl myndigheter som Jordbruksverket och LRF. Vi har även inlett en dialog med EU-kommissionen om krisstöd, säger Sven-Erik Bucht.

Flera åtgärder

Åtgärder som diskuteras är bland annat större förskottsutbetalningar, krisstöd och lättnader i regelverken.

- Vi försöker titta på de regelverk som finns så att de inte hindrar att man kan skörda så mycket foder som möjligt. Vi har också gått till EU-kommissionen och bett om att få öka förtidsstöden från 75 till 85 procent för att öka likviditeten hos våra lantbrukare. Vi informerar löpande och försöker ha tydlig information på vår hemsida så det är lätt att veta vad man får göra, säger Christina Nordin.

Konsekvenserna för det svenska lantbruket är allvarliga och LRF vill bland annat snabba på utbetalning av stöd till lantbrukarna.

- Läget förvärras varje dag. Spannmålsskörden är kraftigt påverkad och det är svårt att få fram foder till djuren. Vi hoppas att alla som har outnyttjad marker erbjuder gräs och hö till behövande gårdar. Vi vädjar även till regeringen att påskynda utbetalningar av tidigare jordbruksstöd och även att vi kan få del av EU:s krisfond. Många gårdar riskerar att få likviditetsproblem på grund av inkomstbortfallet, säger Palle Borgström.

Viktigt att köpa svenskt

På grund av foderbristen kommer fler djur än normalt skickas till slakt och slaktköerna är redan långa.

- Vi kommer behöva slakta mer djur än normalt, så nu vill jag vädja till konsumenterna att man väljer svenskt kött när man handlar. Det gör stor skillnad, säger Palle Borgström.  

Även Sven-Erik Bucht säger att konsumenterna kan hjälpa till att underlätta för lantbrukarna genom att välja svenska livsmedel.

- Det är många olika åtgärder som måste till gällande det här, men vi som konsumenter kan hjälpa till genom att köpa svenskt kött, säger Sven-Erik Bucht.

 

Råd till lantbrukare och andra djurägare:

 • Fundera på möjligheten att ensilera spannmålsgrödor till helsäd.
 • Ta tillvara på trädor och andra ytor som normalt inte används som foder.
 • Se till behovet i området och kom ihåg att just nu är det värt att transportera längre sträckor.
 • Halm går att använda som foder. Strö är också stor efterfrågan på så ta tillvara på allt som finns.
 • Det går att importera foder. Se regler på Jordbruksverkets hemsida.
 • Du som har betesmark eller foder som går att skörda, kontakta LRF:s regionkontor som kan samordna behov och utbud av foder.
 • På sociala medier finns flera grupper som förmedlar foderbehov, en av dem är Foderhjälpen 2018 på Facebook.

Åtgärder som vidtagits eller är under utredning:

 • Den 13 juni togs beslut om att tillåta skörd på ekologiska fokusarealer och trädor som man inte får kompensationsstöd för.
 • I kompensationsstödet, miljöersättningar och ersättningarna för ekologisk produktion finns sedan tidigare möjligheten för länsstyrelsen att göra undantag från skötselreglerna och därigenom ge klartecken att skörda även dessa marker.
 • Möjlighet finns för lantbrukare med ekologisk produktion att utfordra med icke ekologiskt foder. Ansökan om detta görs hos Jordbruksverket.
 • Arbete pågår med att få till ett undantag från EU-reglerna om utsäde. Det utsäde som ska användas för att så nästa vår kommer inte att räcka eftersom årets utsädesodlingar ger så lite i skörd. Därför arbetar man med att få dispens för att kunna använda spannmål från odlingar som egentligen skulle ha levererats till kvarn som utsäde nästa år.
 • Sverige har ansökt hos EU-kommissionen om att få höja förskottet på landsbygdsstöden från 75 procent till 85 procent.
 • Förutsättningarna för krisstöd från EU ses över.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 30
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 09 juli 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste