Minskad köttimport, ökad svensk produktion

Under årets första tre månader fortsatte importen av griskött och nötkött att minska. Samtidigt ökar den svenska slakten.

 

Redan innan grillarna hade börjat tändas ökade det svenska köttet sin marknadsandel. Svensk produktion ökade samtidigt som importen minskade, om det beror på ett ökat intresse för svenskproducerat eller var ett resultat av kronförsvagningen får framtiden utvisa.Foto: Mostphotos.com


Trenden från förra året har hållit i sig under årets första kvartal. Importen av både griskött och nötkött till Sverige fortsätter att minska. Samtidigt ökar den svenska slakten med 4,7 procent för slakten av storboskap och 0,1 procent för grisslakten. Under perioden är exporten oförändrad eller något lägre.

Utifrån förändringen av produktion, import och export samt antagandet att slakteriernas fryslager inte växer ser det svenska köttet ut att fortsätta återhämta marknadsandelar på den svenska marknaden.

Import av nötkött
      (1000 ton)
  2017 2018 Förändring 17/18
Januari 10,4 10,6 -1,1%
Februari 10,7 9,8 -8,4%
Mars 12,2 10,4 -14,8%
Import av griskött
      (1000 ton)
  2017 2018 Förändring 17/18
Januari 9,4 9,3 -1,1%
Februari 9,3 8,4 -9,7%
Mars 10,6 9,2 -13,2%

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 13 juli 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste