Flera stipendier till ny forskning

Under Borgeby Fältdagar delade Sparbanken Skånes ägare Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta ut stipendier till ny forskning inom lantbrukssektorn. Stipendiaterna blev Skånes Försöksringar, SLU Innovation och forskningsinstitutet Skogforsk.

 

Under Borgeby Fältdagar delade Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta ut stipendier till Skånes Försöksringar, SLU Innovation och forskningsinstitutet Skogforsk. Foto: Isabella Odmark


Skånes Försöksringar fick ett stipendium på 900 000 kronor som ska användas för att möjliggöra ett ökat antal fältförsök. Försöksringarna består av ett tiotal föreningar av lantbrukare med intresse för växtodling, och som tillsammans samlar in bidrag för att möjliggöra fältförsök. Försöken utförs sedan av Hushållningssällskapet i Skåne. Försöksringarna brukar själva samla in pengar till försöken och man är nu tacksam för bidraget från stiftelsen. 

− Vi behöver alltid hjälp av andra aktörer, och att få hjälp av en bank som har en bra stiftelse är vi väldigt glada för. Vi är väldigt glada att bli sedda av dem, säger Magnus Larsson, sekreterare i Skånes försöksringar. 

Lars Håkansson, ordförande i Skåne försöksringar håller med. 

− Det känns fantastiskt att någon annan upptäcker att det är viktigt med fältförsök. Sparbanken har hjälpt oss mycket och det här kommer göra stor skillnad. Om man satsar 1 krona på försök så genererar det 30 kronor tillbaka till lantbruket, säger Lars Håkansson.

Kunskap och innovation

SLU fick 850 000 kronor till ett projekt som handlar om kunskap och innovation i jordbruks – och trädgårdsnäringen, exempelvis hur samarbeten och utvecklingsmöjligheter fungerar. 

 – Vi är jätteglada och tacksamma för den här möjligheten, det känns väldigt inspirerande att få dra igång det här projektet, säger Sara Spendrup, ställföreträdande prefekt på institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi på SLU.

Det är Lisa Germundsson, vid SLU Alnarp, som under drygt två års tid ska arbeta med projektet. Det är en del av hennes licentiatavhandling och ska leda till två vetenskapliga publikationer. Projektet kommer bygga på intervjuer och samarbeten med producenter. 

 – Vi börjar med frågan om hur lantbrukare och trädgårdsföretagare tillgodoser sina behov av ny kunskap och innovation, säger Lisa.

Askskottsjukan

Forskningsinstitutet Skogforsk fick 300 000 koronor till ett projekt som handlar om att förbättra odlingsmaterialet av ask i Sverige och fokus i projektet ligger på att öka resistensen mot askskottsjukan. På grund av sjukdomen, som orsakas av en svamp, är asken i dag en hotad art.

− I dag räknar man med att endast 1–5 procent av askarna är resistenta mot den här sjukdomen. Jag ska nu leta rätt på askar som troligtvis är resistenta och testa dem under kontrollerade former så att vi på sikt kan börja plantera askar igen, vilket inte går i dag. Så de här pengarna kommer väl till pass, säger Lars-Göran Stener, forskare på Skogforsk.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 30
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 16 juli 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste