”Supergrödor” kan utveckla jordbruket i Afrika

Nya typer av grödor kan ha potentialen att stå emot extrema väderomslag och motverka undernäring världen över.

I Zambia finns det gott om tillgång till vatten och bra förutsättningar för att utveckla jordbruket i landet. Foto: Mostphotos

Enligt experter kan så kallade supergrödor revolutionera jordbruket i Afrika. Hundratals millioner pund har investerats i att ta fram nya typer av grödor som är mer näringsrika och som bättre står emot sjukdomar, torka och översvämningar. Det skriver tidningen Independent.

Stor motståndskraft

Exempel på dessa grödor är ris som kan växa även under översvämning och som klarar sig två veckor ståendes i vatten, järnrika bönor som kan motstå temperaturhöjningar upp till fyra grader och majs som står emot torka och samtidigt är rik på vitaminer och mineraler. Grödor som alla är på frammarsch och som kommer ha stor betydelse för matproduktionen i regioner med påfrestande klimat.

­– Vi vet att södra delarna av Afrika har en enorm potential för att producera mat. Om den tas tillvara på rätt sätt skulle det kunna garantera mattillgången i regionen, säger Zuneid Yousuf, ordförande för MBI Group som är en sammanslutning av företag i Zambia.

Avhjälpa undernäring

Den nya typen av grödor skulle kunna avhjälpa det som kallas ”hidden hunger” eller ”micronutrient-malnutrition” som innebär undernäring på grund av brist på mineraler och vitaminer i kosten. Något som uppskattas drabba 2 miljarder människor världen över.

– Enbart Zambia har en landyta som går att odla på som är större än hela Storbritannien. Den är väldigt bördig och det finns bra tillgång till vatten vilket gör den lämplig för odling, säger Zuneid till tidningen.

Utveckling av jordbruket

Zambia är ett av Afrikas mest bördiga länder och producerar redan idag en rad olika grödor, så som majs, ris och sötpotatis. Trots detta beror 52 procent av alla dödsfall bland barn på undernäring och det krävs ett omfattande arbete för att utveckla jordbruket på kontinentens södra delar för att försäkra sig om att det är lönsamt, hållbart och klarar av att stå emot klimatförändringar. Zuneid tror att även supergrödorna kan vara en del av lösningen för att ta tillvara på hela den potential som finns.

– För att revolutionera matproduktionen i regionen krävs det att vi tar fram långsiktiga lösningar genom att anamma innovativa och banbrytande sätt att arbeta på, säger Zuneid.

Med stöd från Storbritannien har man nu investerat 100 millioner pund i att ta fram dessa supergrödor och projektet med att odla dem har visat sig vara framgångsrikt. Nu återstår att utbilda jordbrukarna i regionen om hur supergrödorna odlas på bästa sätt och Zuneids förhoppning är att supergrödorna på sikt även ska öka lönsamheten i regionen.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 019-16 64 60
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 07 augusti 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste