Skördeläget – en aktuell rapport

Runt om i landet är den rekordtidiga skörden är i full gång och på många platser är skörden redan avklarad. Jordbruksaktuellt har ringt runt för att höra hur läget ser ut just nu.

Årets skörd har gett stora variationer gällande både kvalitet och kvantitet. Foto: Björn Schubert

Enligt Mats Jönsson, spannmålschef på Swedish Agro, är det stor variation på årets skörd.

– Det är väldigt varierande gällande både kvantitet och kvalitet. Samma gröda kan variera från bara några hundra kilo på något fält upp till flera ton på ett annat, och det behöver inte ens vara så långt ifrån varandra. Mycket beror på jorden, om man fått någon regnskur och hur man har lyckats med sina insatser, säger han och fortsätter:

– Regnet har styrt om grödorna har kunnat ta upp något kväve eller inte. Exempelvis vete som har lyckats ta upp kväve har fått bättre kärnkvalitet, lite större kärnor och bra rymdvikter. Tyvärr är det ett väldigt nyckfullt år där insatserna inte alltid har gett resultat.

Mats berättar att torkan tagit hårt och att årets skörd är sämre än förväntat.

– Tyvärr är det väl så att den har blivit sämre, för varje dag som torkan har fortsatt under de sista månaderna så har det blivit sämre och sämre. Så vi har kanske den sämsta skörden i modern tid.

Då skördarna blivit låga är det enligt Mats många som kommer försöka lagra in spannmålen i egen regi och han säger att det då är viktigt att ha koll på temperaturen.

–  Har man hög temperatur i spannmålen och lägger det på ett golv utan att lufta så kan man få jättestora problem med den hygieniska kvalitén och även med skadedjursangrepp. Så man måste hålla koll på det och få ner temperaturen, säger han.

Hälften av normal skörd

Även enligt Per-Arne Gustafsson, Spannmålschef på Svenska Foder, är skördarna betydligt lägre än förväntat.

–  Det är lite sämre än vad vi trott, speciellt i södra Sverige. Där pratar vi kanske om 45 till 50 procents skörd.

Kvaliteten på spannmålen varierar mycket.

– Det finns vete som faktiskt är relativt bra och falltalen håller väldigt bra. Proteinet är väldigt varierande, det finns allt från väldigt låga till väldigt höga värden. Det är även mycket som inte håller maltkornskvalitet utan blir foderkorn.

Enligt Per-Arne är många i södra Sverige redan klara med årets skörd.

– Det håller på att tröskas fortfarande, i södra Sverige är 80 till 90 procent klart men i mellersta och norra Sverige är det en del kvar. Det har varit hyfsat lugnt på våra spannmålsmottagningar i södra Sverige, men i Mellansverige har vi däremot haft lite köer på vissa orter, säger han och fortsätter:

– Lantbrukarna levererar det de kan på sitt kontrakt, och det finns även möjlighet att byta gröda om man inte kan leverera den gröda man har kontrakterad. Så det försöker vi med.

Arealbaserade spannmålskontrakt

 På Varaslättens lagerhus är spannmålsleveranserna i full gång.

–  Det rullar på, råg och vete är färdig tröskat och höstrapsen är på sluttampen. Nu börjar det även rulla in havre och korn. Det är svårt att veta vilka volymer det landar på innan de har levererat färdigt, säger Per Ullberg, vd för Varaslättens Lagerhus till Jordbruksaktuellt.

Hittills har de haft ganska lugnt på mottagningen.

–  Det är inte riktigt den här hårda skördepressen med 8 000 ton om dagen, så det rullar på i ett lite jämnare och lugnare flöde.

Enligt Per är spannmålskvaliteten ändå helt okej.

–  Vetet har bra protein och rymdvikt, även rågen har haft bra rymdvikt. Sen finns det risk att maltkornet har lite för höga proteinvärden, hittills ligger mycket mellan 12 och 13 procent. Men vi får se vad det landar på.

På Varaslättenslagerhus baseras spannmålskontrakten på areal istället för volym.

–  Man levererar det man har tröskat på de kontrakterade hektaren. Så blir det lite mindre skörd levererar man det, och som förra året när det var högra skördar så levererade man det. Vi hanterar volymvariationerna till skillnad från i de skördekontrakt som andra bolag har.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 30
E-post: isabella@ja.se

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@ja.se

 

 

Artikeln publicerades tisdag den 07 augusti 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste