Tyska skogvaktare kräver krishjälp

Föreningen för tyska skogstjänstemän, BDF, vill likt lantbruket ha ekonomiskt stöd på grund av torkan. Totalt kräver föreningen motsvarande närmare 10 miljarder kronor för att bland annat ersätta döda plantor.

De motsvarande omkring 10 miljarder kronor som tyska skogvaktare begär i krishjälp räckert enbart för att täcka kostnaden för nyplantering av 500 miljoner nya skogsplantor. Foto: Mostphotos

Det är inte bara lantbrukets grödor som lider av torkan, utan även skogen. I Tyskland beräknas omkring 500 miljoner skogsplantor torka ihjäl denna sommar och för att ersätta dessa kräver föreningen BDF nu ekonomisk krishjälp.

Hel generation

– Det är en hel generation av ny skog som går till spillo och alla skogsarbetares och skogsägares ansträngningar för att skapa en ny, stabil och artrik skog är förgäves. Det dröjer säkert inte länge förrän nästa värmebölja kommer, skriver BDF i ett pressmeddelande.

Enligt BDF spelar skogen och skogsskötseln en avgörande roll för klimatet. Skogsägarna och då framförallt alla miljontals små, privata skogsägare måste kunna bedriva ett aktivt skogsbruk och ha tillgång till professionell rådgivning vilket BDF menar endast är möjligt med direkta ekonomiska stöd.

Mer forskning

Dessutom vill BDF se mer pengar till forskning kring trädslag som kan anpassa sig till ett varmare och torrare klimat i framtiden, samt en snabbare omvandling av skogarna till stabila blandbestånd med högre lövandel.  

Den tyska skogen binder årligen omkring 14 procent av landets koldioxidutsläpp. För att upprätthålla denna process krävs ett långsiktigt stabilt skogsbruk där det inte plötsligt försvinner stora skogsområden på grund av bränder eller skadeinsekter menar BDF.

– Summan vi begär täcker enbart kostnaden för plantorna och planteringen av de förstörda plantorna, och nästa år ska lika många träd planteras igen, säger Ulrich Dohle, ordförande för BDF.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 07 augusti 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste