Stort stöd till sydtyska lantbrukare

Den tyska delstaten Bayern har beslutat om att betala ut direktstöd till torkdrabbade lantbrukare. Totalt rör det sig om upp till motsvarande 500 000 kronor per gård för att hjälpa till med de ökade foderkostnaderna.

Lantbrukare i Bayern ska få ekonomiskt stöd för att täcka halva sin merkostnad för foder på grund av torkan. Stödet kan som mest uppgå till motsvarande 500 000 kronor per gård. Foto: Carolina Wahlberg

– Överallt där, där lantbrukarna kan räkna med omfattande intäktsförluster på minst 30 procent vill vi hjälpa till att täcka halva merkostnaden för foder upp till 50 000 euro (cirka 500 000 kronor) per gård, säger Bayerns jordbruksminister Michaela Kaniber, till den tyska lantbrukstidningen Agrarheute.

Så mellangrödor

Merkostnader som uppkommit från och med den första augusti 2018 omfattas av detta stöd.
För att undvika flaskhalsar i fodertillgången har Bayern också beslutat att tillåta odling av mellangrödor på ekologiska fokusarealer utan byråkratiska hinder.

– Tiden är knapp, vi behöver snabba och praktiskt genomförbara åtgärder som kan hjälpa lantbrukarna och deras djur, säger Michaela.

Trädor fria

För ett par dagar sedan släpptes därför trädor fria för foderskörd och bete.

Ministern meddelade även att stöd för uteblivna skördar kommer betalas ut till spannmåls- och växtodlare inom kort. 

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 09 augusti 2018

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste