Lantmännen ger nästan en kvarts miljard till lantbrukare

För att förbättra förutsättningarna för de lantbruksföretag som drabbats hårt av värmen och torkan, presenterar Lantmännen ett åtgärdspaket till sina medlemmar.

– Det är av yttersta vikt att de svenska lantbrukarna får det stöd de behöver för att möjliggöra en ökad livsmedelsförsörjning av svenskproducerade råvaror, säger Per Olof Nyman, vd och koncernchef på Lantmännen. Foto: Lantmännen.

De kraftigt minskade skördarna och foderbristen innebär både inkomstbortfall och höga kostnader för lantbrukarna. För att förbättra läget för sina medlemmar går lantmännen in med ett krispaket på totalt 220 miljoner kronor. Det skriver Lantmännen i ett pressmeddelande.

– Lantbrukarna har drabbats hårt av vårens och sommarens extrema värme och torka och oron är stor på gårdarna. Nu gäller det att vi och hela branschen tar krafttag för att göra märkbar skillnad för Sveriges lantbrukare. Som ett lantbrukskooperativ ägt av svenska lantbrukare har Lantmännen möjlighet att vidta konkreta åtgärder. Vårt paket ger pengar nu - till alla produktionsinriktningar. Det kommer på ett kraftfullt sätt att hjälpa upp likviditeten i våra medlemmars lantbruksföretag, säger Per Lindahl, Lantmännens styrelseordförande.

– Nu gäller det att vi och hela branschen tar krafttag, säger Per Lindahl, Lantmännens styrelseordförande. Foto: Katarina Johnsson.

Flera konsekvenser

Även livsmedelsbranschen påverkas av den svåra krisen. Sverige riskerar att i år bli nettoimportör istället för nettoexportör av spannmål. Som en konsekvens av att djur behöver slaktas i förtid på grund av foderbristen, kan det även bli brist på kött på längre sikt.

– Situationen för Sveriges lantbrukare har en direkt påverkan på livsmedelsbranschen. Det är av yttersta vikt att de svenska lantbrukarna får det stöd de behöver för att möjliggöra en ökad livsmedelsförsörjning av svenskproducerade råvaror, säger Per Olof Nyman, vd och koncernchef på Lantmännen.

Extra återbäring

Åtgärdspaketet kommer delas ut i form av en extra återbäring och en efterlikvid på två procent baserat på handeln med Lantmännen Lantbruk Sverige under årets första åtta månader. Det tillkommer även extra rabatt och tillägg på två procent på handeln under resten av året. Där inkluderas köp av förnödenheter, samt försäljning av spannmål, oljeväxter, trindsäd och vallfrö. Utbetalningen görs i två steg. Dels i september i år och i början av 2019.

Fler åtgärder:

Lantmännen tar även bort avgiften på 10 öre per kilo som normalt betalas av lantbrukarna vid återköp av spannmålskontrakt, och räntesatsen på Lantmännens finansieringstjänst sänks med 1,5 procent under perioden 1 september 2018 till 31 mars 2019. Dessutom tas proteinavdragen för kvarnvete med låga proteinhalter bort, avseende skörd 2018.

Källa: Lantmännen

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 019-16 64 60
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 10 augusti 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste