Inför valet 2018 - Så ser partierna på Sveriges beredskap

Sveriges beredskap inför krig och katastrofer är en aktuell fråga inför årets val som även berör lantbruket. Jordbruksaktuellt har frågat partierna hur de ser på Sveriges beredskap.

 

Följ JA:s valbevakning fram till valet, där vi lyfter fram viktiga frågor som berör lantbruket.

Ämne: Beredskap/Självförsörjning

Hur ser ni på Sveriges beredskap inför krig och katastrofer, exempelvis torkan nu under sommaren 2018?

Vänsterpartiet:

Den måste förbättras. Sverige måste vidta fler klimatåtgärder för att minska utsläppen och för att klimatanpassa vårt samhälle för extremväder.

 

 

Socialdemokraterna:

Beredskapen inför kris och i värsta fall krig måste öka överallt på alla nivåer i samhället. Ansvariga myndigheter, kommuner och landsting, privata företag måste förbereda sig, arbeta för att samordna sina insatser och öva för det oförutsedda. Även enskilda individer måste ta ansvar. År 2017 gav därför regeringen MSB i uppdrag att öka privatpersoners kunskap om krisberedskap, höjd beredskap och ytterst krig. En del i den satsningen är broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” som delats ut till landets samtliga hushåll.

 

Miljöpartiet:

Myndigheter, civilsamhälle, företagare och allmänheten har gjort stora insatser för att bekämpa bränderna och myndigheterna reaktionsförmåga har stärkts jämfört med branden 2014. Vi behöver skärpa vår beredskap ytterligare eftersom bränder kommer bli allt vanligare. Miljöpartiet har länge drivit på för ökade resurser till civilförsvar, krisberedskap och klimatanpassning, och har ökat dessa anslag under mandatperioden. Vi vill att kommuner och landsting/regioner ska ta fram handlingsplaner för att klara värmeböljor, skyfall med mera.

 

Centerpartiet:

Sverige måste förbättra krisberedskapen för att möta ett mer extremt väder. Torka, skogsbränder, översvämningar och stormar slår hårt mot det som är motorn i den gröna omställningen: bönderna som producerar vår mat, skogsbruket och den förnybara energin. Därför måste vi stärka beredskapen och räddningstjänsten i hela landet och se till att Sverige har kraftfulla resurser att sätta in från nationellt håll om delar av landet drabbas. 

 

Liberalerna:

Det är tydligt att det behövs bättre krisberedskap vilket också till exempel innefattar mer resurser till MSB. Försvaret måste kunna delta i civila insatser till exempel för att bekämpa bränder och översvämningar. Sommarens brandinsatser visade också hur beroende vi är av ett nära EU-samarbete.  Liberalerna vill att torka ska kunna definieras som naturolycka för att relevanta statliga myndigheter ska kunna agera.

 

Kristdemokraterna:

Sveriges beredskap är för dålig. Vi kan bara försörja vår befolkning till hälften med livsmedel. Lägger man till att jordbruket också behöver bränsle, gödsel, reservdelar med mera så är vår livsmedelsberedskap nära noll. Även organisatoriskt är beredskapen för dålig. Myndigheternas samverkan fungerar inte tillfredsställande. Sveriges kapacitet att bekämpa skogsbränder behöver stärkas. KD vill att Sverige ska ha egna brandflygplan och helikoptrar som är utrustade för att kunna användas vid brandbekämpning.

 

Moderaterna:

Det är uppenbart att såväl det militära försvaret som det civila försvaret och krisberedskapen inte varit tillräckligt prioriterade de senaste åren. Den ökade osäkerheten i Sveriges närområde och den ryska aggressionen mot Ukraina visar på behovet att ha ett starkt totalförsvar. Allvarliga kriser som sommarens skogsbränder har visat att det finns svagheter i krisberedskapen. Vi moderater har presenterat förslag för att stärka såväl totalförsvaret som krisberedskapen.  

 

Sverigedemokraterna:

Sverigedemokraterna ser med oro på att nästan allt som har med Sveriges krisberedskap att göra urholkas på alla plan. Detta är en utveckling som vi behöver vända och Sverigedemokraterna står ideologiskt på mycket stark grund när vill prioritera de egna medborgarnas säkerhet och egendom.

Fler frågor och svar kommer ut löpande inför valet på vår hemsida ja.se.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 27 augusti 2018

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste