Inför valet 2018 - Så vill partierna höja Sveriges beredskap

De flesta partier har tidigare sagt att de vill höja Sveriges beredskap och grad av självförsörjande under nästa mandatperiod. Jordbruksaktuellt frågade samtliga hur de vill att den utvecklingen ska gå till.

Följ JA:s valbevakning fram till valet, där vi lyfter fram viktiga frågor som berör lantbruket.

Ämne: Beredskap/självförsörjning

– Hur vill ni i ert parti höja Sveriges beredskap och grad av självförsörjning de närmaste fyra åren?

Vänsterpartiet:

Vi är oroade över att Sverige har en självförsörjningsgrad på endast 50 procent när det gäller livsmedel. Vi anser att Sverige bör anta en nationell målsättning om en självförsörjningsgrad på livsmedel minst i nivå med Finlands på ca 80 procent. Det gör oss bättre rustade vid kriser och extremväder. Vi vill stärka förutsättningarna för ökad konsumtion av hållbar mat, mat som i större utsträckning är växtbaserad, närproducerad och ekologisk. Vi vill ytterligare höja stödet för betesmarker och vill stimulera utveckling för fler gårdsslakterier och mobila slakterier. 

 

Socialdemokraterna:

Självförsörjningen och möjligheten att ställa om produktion vid kris måste öka och Sveriges matproducenter har här en nyckelposition. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har allt sedan den tillträdde kraftfullt agerat för att rusta upp totalförsvaret och därigenom stärka beredskapen. Regeringen har bland annat beslutat att alla bevakningsansvariga myndigheter ska återuppta planeringen för sin beredskap inom ramen för det civila försvaret och tillfört totalförsvaret ca 26 mdr kr. Detta arbete ska fortsätta.

 

Miljöpartiet:

Miljöpartiet vill verka för att öka resurser i försvarsbudgeten för civilförsvaret. Miljöpartiet vill verka för ett nationellt mål för Sveriges självförsörjningsgrad om 80%. Vi vill stärka självförsörjningen inom jordbruket när det gäller livsmedel, foder, biodrivmedel, växtskydd och gödsel. Mer resurser till civilförsvar är en förutsättning för att förbereda samhället för såväl klimatförändring som ett förändrat säkerhetsläge, och bemöta risker och hot och för att bygga ett motståndskraftigt samhälle.

 

Centerpartiet:

Centerpartiet har en rad förslag på området. Vi vill bland annat öka andelen svenskproducerad mat, och för att kunna göra det behöver Sveriges bönder bättre villkor. Då måste svenskt jordbruk bli mer konkurrenskraftigt. Det behöver bli billigare att driva jordbruk så att bönderna kan konkurrera med låga priser från utlandet och producera mer. Det handlar också om att öka lagerhållningen av nödvändiga livsmedel och andra viktiga varor. För att ställa om till ett mer fossilfritt lantbruk och göra det mer motståndskraftigt vill vi införa ett utökat stöd för lantbrukare som tankar minst 85 procent förnybart på 2 kronor per liter.

 

Liberalerna:

Liberalerna står bakom det övergripande målet i Livsmedelsstrategin som pekar på en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar och som i sin tur skulle kunna bidra till en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel. Liberalerna utgångspunkt är marknadsekonomi och frihandel. Det behövs en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar utifrån konsumenternas efterfrågan.

 

Kristdemokraterna:

Om vi ska öka produktionen av livsmedel i Sverige måste det svenska jordbruket vara lönsamt även när det inte är krig eller kris. Därför vill vi på olika sätt stärka jordbrukets lönsamhet och konkurrenskraft. För lönsamhet krävs att producenterna får betalt för de mervärden de producerar exempelvis högt smittskydd och djurskydd vilket skapar säkra livsmedel. Samma krav som ställs på produktion i Sverige ska ställas på produkterna vid offentlig upphandling. Vi vill också stärka exporten. KD vill höja självförsörjningen under nästa fyra år till 65 procent men målet är 75 till 80 procent.

 

Moderaterna:

Dels handlar det om att öka livsmedelsproduktionen i landet och stärka svensk konkurrenskraft i livsmedelssektorn genom sänkta kostnader, regelförenklingar och färre särkrav på branschen. Ökad livsmedelsexport är också viktigt, eftersom varorna kan konsumeras i Sverige i händelse av kris. Moderaterna vill se god beredskap i händelse av kris och krig med tydligt utpekat ansvar för kartläggning av resurser och ökad lagerhållning samt prioritering av existerande resurser och hur dessa ska distribueras.

 

Sverigedemokraterna:

Vi kan i längden inte räkna med att lantbrukare fortsätter att slita av idealism och gammal vana. Det måste (!) helt enkelt löna sig bättre att bedriva jordbruk i Sverige. Kraftigt sänkt dieselskatt för jord- och skogsbruk, betesersättning och bättre villkor för småföretag är tre viktiga åtgärder.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 29 augusti 2018

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste