Inget krisstöd till grisföretagare 2018

Regeringens krisstöd till torkdrabbade lantbrukare går under 2018 till nöt- lamm- och mjölkproducenter. Huruvida grisuppfödarna får ta del av kakan under 2019 är ännu oklart.

Sven-Erik Bucht skriver att regeringens krispaket främst riktar sig till de djurproducenter som de anser är i störst behov av stöd. Foto: Emma Sonesson.

Nöt- mjölk- och lammproducenter får dela på 400 miljoner kronor i krisstöd till följd av torkan 2018. Under 2019 ska ytterligare 760 miljoner kronor delas ut och Jordbruksverket har fått i uppgift av regeringen att ta fram ett förslag på hur de pengarna ska fördelas.

När Jordbruksaktuellt frågar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht varför inte grisuppfödarna får något stöd 2018 och om Jordbruksverkets uppgift är utformad på så vis att grisföretagarna kommer att få vara med och ta del av 2019 års pengar, svarar han i en skriftlig kommentar:

”Åtgärderna under 2018 om 400 miljoner kronor riktar sig till de djurproducenter som vi i dag ser är i störst behov av akut stöd. Regeringen är dock väl medveten om att andra produktionsinriktningar drabbas hårt av torkan och de höjda foderkostnaderna. Vad gäller stödet för 2019, 760 miljoner kronor, utesluter vi därför inget och kommer att i nära dialog med bransch och näring diskutera utformningen så att medlen kan inriktas där de gör störst nytta för det svenska lantbruket och livsmedelssektorn. Regeringen avser också att sänka slakteriavgifterna under 2018. En åtgärd som indirekt stärker djurproducenterna och utgör en satsning på 60 miljoner kronor. ”

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 27 augusti 2018

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Privat, Företag och Lantbruk – Varför då?

Krönika: Som lantbrukare är vi vana vid att våra rådgivare på banken har samma eller liknande bakgrund som vi själva. De har utbildning inom vårt område och följer branschen, marknaden och utvecklingen på samma sätt som vi. Att ha rådgivare med den kompentensen är något som vi kan dra stor nytta av och använda för att utveckla våra företag. Andra typer av företag, som exempelvis elektriker, frisörer och klädbutiker, har inte samma förmån att deras rådgivare har samma specifika kompetens.

 

Kommentera