Hästbranschen samlas kring företagarfrågor

Nationell strategi för hästbranschen – ett nytt grepp som ska starta under 2018 där majoriteten av hästnäringens organisationer samlas med syfte att stärka hästföretagandet.

Arbetet kring den nationella strategin ska fokusera på de tre strategiska områdena Regler och villkor, Konsument och marknad samt Kunskap och innovation. Foto: Madeleine Rapp

I ett försök att stärka hästföretagandet i Sverige och samtidigt bidra till ökad samhällsnytta ska majoriteten av organisationerna inom hästnäringen samlas kring en ny gemensam nationell strategi. Det skriver LRF i ett pressmeddelande.

Stor utvecklingpotential

 Med hästföretagande avses produktion av varor och tjänster för att generera ett ekonomiskt överskott. Enligt LRF har branschen som redan nu är innovativ och livskraftig en stor utvecklingspotential.

 – LRF är de gröna näringarnas företagarorganisation, att vi från LRF Häst kunnat initiera ett nytt gemensamt grepp om företagarfrågorna och fått förtroendet att driva strategiarbetet med så strakt stöd från hela hästnäringen är både motiverande och stimulerande! Det säger Lotta Folkesson, ordförande LRF Häst och ledamot i LRFs riksförbundsstyrelse.

Konkurrenskraftigt företagande

 Det övergripande målet med den nationella strategin är att få till ett konkurrenskraftigt företagande där värdet av producerade varor och tjänster ökar. Man vill även att detta ska bidra till en ökad tillväxt och på ett hållbart sätt utveckling i landet, även för hästens skull.

 – Hästföretagarstrategin är ett bevis på att vi i näringen kan samla oss kring enkla och tydliga budskap, vi har en bransch med utvecklingspotential och många organisationer som är beredda att bidra – en gemensam agenda ger ökad kraft i arbetet framåt! Det säger Stefan Johansson, VD, Hästnäringens Nationella Stiftelse.

Om strategin:

Företagandet i hästnäringen står i fokus i en långsiktig strategi med syfte att bidra till att tillvarata den potential som finns i näringsverksamheter kopplade till hästen. Ett lyckat genomförande kan leda till ökat värdeskapande, fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.

En omfattande dialog ligger bakom och förankrar de ställningstaganden som branschen gör i hästföretagarstrategin. Det har under första halvåret 2018 hållits dialogmöten i storforum och inspel har inhämtats från hästföretagare med hjälp av intervjuer och enkäter, olika delar av strategin har bearbetats i arbetsgrupper och strategin har varit ute på remiss vid flera tillfällen.

Arbetet med att förverkliga strategin kommer att fortgå under flera år. Den närmaste tiden bereds branschen på nytt möjlighet att komma med inspel och förslag på konkreta åtgärder, som sammanställs i den handlingsplan som ska knytas till strategin och presenteras senare i höst.

Samtliga organisationer är initiativtagare och medverkar i den breda dialog som föreligger de ställningstaganden som presenteras.

Läs mer på www.lrf.se/hast

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 019-16 64 60
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 28 augusti 2018

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste