”Vi kan ännu inte fullt ut överblicka konsekvenserna”

Av naturliga skäl har det varit stort fokus på idisslare i samband med sommarens torka och värme. Att vädret dock även påverkar både grisar och grisföretagarnas ekonomi är solklart, men slutgiltigt facit för följderna har vi inte än menar han Erik Lindahl, Lundens Djurhälsa. 

 

Erik Lindahl är veterinär och driver Lundens Djurhälsa.Foto: Emma Sonesson

Erik Lindahl är veterinär på Lundens Djurhälsa. Varma stallar och däremellan en bil med air-condition har varit hans arbetsmiljö under sommaren. Han berättar att de praktiska följderna av värmen i stallarna är tydliga.

– Foderintaget minskar. På växande djur har det på en del håll lett till vitamin- och mineralbrist, som i sin tur gett ökade problem med svansbitning. Växande djur försöker kyla ner sig och det blir därför smutsigare i boxarna, även på liggytan, vilket ger en ökad arbetsbelastning för djurskötaren. Smågrisarna söker sig inte in under lampan i samma utsträckning som normalt och risken för ökad smågrisdödlighet är därmed uppenbar.

När det gäller mediciner som ska förvaras i rumstemperatur, har miljön i vissa fall varit för varm med utebliven effekt som resultat. 

Mindre kullar?

Erik utesluter inte att värmens effekter på produktionen är så påtagliga att de kan komma att synas i nästa års medeltalberäkning över produktionsresultat. 

– Det har varit en lång period av värme. Vi kan ännu inte fullt ut överblicka konsekvenserna. Ett minskat foderintag på suggorna skulle kunna ge mindre kullar i höst, eftersom det leder till lägre nivåer av follikelstimulerande hormon. 

En sak som är säker är att lantbrukarens ekonomi kommer att påverkas kraftigt negativt till följd av högre priser på foder och strö. 

– Och vilken kvalitet håller det foder som vi kommer behöva importera, frågar sig Erik. 

Ventilationen viktig

I Danmark är det vanligt med så kallade överbrusningssystem i stallarna, som kan ge viss kyla åt grisarna vid behov. På frågan om huruvida svenska stallar bör rustas för att bättre hantera eventuella värmeböljor i framtiden svarar Erik:

– Det finns vetenskapliga rapporter som talar för en mer extrem väderlek i framtiden, så det är inte otänkbart att sommarens situation kommer att upprepas. Ett bra tips är att säkerställa att ventilationsanläggningen är tillräcklig och fungerar som den ska. Många besättningar har dessutom haft god effekt på hygienen av droppbevattning på gödselytan.

Men även om det spontant troligen bara är semesterfirarna som varit roade av sommarens väder, menar Erik att det finns positiva aspekter med värmen även för grisuppfödningen. 

– Vi har haft fördelen att det har varit torr luft, vilket gjort värmen lättare att hantera än om luften varit fuktig. Mycket uv-strålning och torr luft gör att många smittämnen dör, vilket påverkar smittrycket på ett positivt sätt.

 

Eriks bästa tips för att hantera en framtida värmebölja

Kontrollera att ventilationen är väl fungerande.
Säkerställ både vattentilldelningen till djuren och gårdens totala vattenförsörjning. 
Förlägg arbetet i stallarna tidigare på morgonen då det är svalare.
Se över rutinerna för foderjustering. 
Var uppmärksam på hygieniska aspekter där vått möter torrt - högre temperaturer leder till snabbare tillväxt av mögel och bakterier. 
Se över möjligheten att installera droppbevattning över spalten. 
Fundera på om grisarna behöver tilldelning av extra vitaminer och mineraler på grund av minskat foderintag. 

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 10 september 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste

Nya landsbygdsministern behöver tillföra tillit och dialog

En ny landsbygdsminister är på plats med uppdraget att jobba vidare med livsmedelsstrategin. När jag frågar mina medlemmar, lantbrukare och livsmedelsföretagen om de hittills har upplevt effekter och resultat från livsmedelsstrategin blir svaret att det har gått åt motsatt håll. Vad är det för fel som sker på vägen? I många fall är de uppsatta målen till branschens fördel. Men administration och byråkrati försvårar, kontrollavgifterna ökar och tilliten är mindre eller i princip noll enligt de lantbrukarne och företag som jag för dialog med.

Kommentera