Tufft med foder i vinter

Att sommarens torra och tuffa väder har ställt till det för landets lantbrukare har väl ingen missat. Nu bekräftas det ytterligare i en av LRF nyligen genomförd enkät med cirka 4 000 bönder. 

Enligt LRF:s nya undersökning bland 4250 lantbrukare uppgav var tredje djurhållare att de funderar på att minska antalet djur på grund av brist på foder. Foto: Carolina Wahlberg

Endast en av tio lantbrukare bedömer att deras skörd av spannmål är över 75 procent av en normalskörd. Fyra av tio säger sig ha brist på grovfoder och var fjärde djurbonde säger sig få svårt att få fram mer än hälften av den mängd grovfoder som de egentligen behöver.  Enligt enkäten funderar var tredje lantbrukare på att minska antalet djur på grund av bristen på foder. 48 procent av de rena växtodlarna i enkäten uppger att de fått en spannmålsskörd som är lägre än 50 procent av normalt.

– Det här bekräftar att 2018 blir ett extremt svagt skördeår. Vill vi ha svensk mat även i framtiden så måste konsumenterna och hela livsmedelskedjan hjälpas åt. Läget är allvarligt, säger Palle Borgström, förbundsordförande i LRF. Foto: Madeleine Rapp

Fakta: 

Enkäten gjordes 20 augusti-3 september och 4 250 bönder svarade. Lantbrukare med växtodling utgjorde 1420 stycken av de svarande, följt av nötkött 740, mjölk 420, får- och lamm 300, häst 200, gris 100, trädgård 60 och fjäderfä 30 stycken. Resterande svar kom från företag med blandad inriktning. 

– Det finns en påtaglig risk att vi kan förlora många företag i en av våra viktigaste näringar. Svensk djuromsorg är bäst inom EU och har lägst antibiotikaförbrukning. Företagarna inom det gröna näringslivet skapar förutsättningar för jobb på landsbygden och förser städerna med mat. Naturvårdsverket har fastslagit att vi behöver fler betande djur för att nå upp till miljömålen om biologisk mångfald. Konsekvenserna av torkan är alltså i högsta grad ett klimat-, konsument- och samhällsproblem. Om vi vill bibehålla dessa viktiga värden behöver vi göra gemensam sak i det här besvärliga läget, säger Palle Borgström, förbundsordförande i LRF, i ett pressmeddelande.

Det handlar enligt LRF om priset till bonden från slakteriet, prissättningen i butikerna, mer svenskt på restaurangerna, mer svenskt i offentlig upphandling och att konsumenternas betalningsvilja ökar för att köpa svenskt.

Åtgärder för att klara situationen:

  • Höja marknadspriserna snabbt. Bonden behöver få bättre betalt för produkterna. Görs det så undviks utslaktningar och framtidstron stärks. 
  • Lantbruksbranschen måste jobba vidare med olika lösningar på grovfoderbristen och den låga inhemska spannmålsskörden behöver kompletteras med import. Annars blir foderprisutvecklingen ohållbar och äventyrar ekonomin för stora delar av svenskt jordbruk.
  • Snabb hantering av utbetalningarna för 2018 och 2019 års krisstöd. De utlovade 1,2 miljarderna i extra nationellt krisstöd måste betalas ut skyndsamt. Källa: LRF

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 10 september 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste

Nya landsbygdsministern behöver tillföra tillit och dialog

En ny landsbygdsminister är på plats med uppdraget att jobba vidare med livsmedelsstrategin. När jag frågar mina medlemmar, lantbrukare och livsmedelsföretagen om de hittills har upplevt effekter och resultat från livsmedelsstrategin blir svaret att det har gått åt motsatt håll. Vad är det för fel som sker på vägen? I många fall är de uppsatta målen till branschens fördel. Men administration och byråkrati försvårar, kontrollavgifterna ökar och tilliten är mindre eller i princip noll enligt de lantbrukarne och företag som jag för dialog med.

Kommentera