Generellt positivt delårsbokslut för LRF

LRF stärker sin långsiktiga förmåga att vidta åtgärder som förbättrar medlemmarnas förutsättningar i det gröna näringslivet.

Överlag visar LRF-Koncernen på ett postitivt delårsbokslut för sina verksamheter. Foto: Mostphotos

LRF presenterar sitt delårsbokslut och den sista augusti uppgick LRF-gruppens resultat till 864 (450) miljoner kronor. Koncernen visar upp en hög kapitalavkastning samt en reavinst från LRF Konsult-affären som ligger bakom resultatet. Enligt LRF stärker resultatet koncernens förmåga att arbeta för sina medlemmar.

 –  Det starka resultatet skapar möjligheter för LRF att kraftfullt stå nära medlemmarna och företagen i ett Sverige där det gröna näringslivet just nu har det tufft, men samtidigt har svar på så många av samtidens frågor, säger Anders Källström, vd och koncernchef i LRF i ett pressmeddelande.

Starkt resultat

LRF:s affärsverksamhet redovisar också ett starkt resultat med ett överskott på 49 miljoner kronor (143 Mkr). En avgörande förändring från året innan är att LRF Konsult inte längre ingår i koncernen vilket gör att resultatet sjunker. Delarna av LRF Konsult som inte ingick i affären hanteras i LRF Driftsbyrån som redovisar ett resultat på 33 Mkr, som kommer från verksamheten inom LRF Konsult innan transaktionen.

Det kvarvarande dotterbolaget går bra och precis som under tidigare år utmärker sig LRF Samköp med en stark tillväxt. Även Macklean Strategiutveckling, LRF Media och Sigill Kvalitetssystem uppvisar ett positivt resultat.

Negativ trend

Bolaget som däremot visar en negativ trend är By-gruppen. Där menar LRF att bokningsläget inför hösten är högt och att prognosen för helåret ser positiv ut.

Affärsverksamheten består även av ett försäkringsbolag som just nu är under avveckling eftersom försäkringsrörelsen varit begränsad och uppvisat ett negativt resultat.

Ökade intäkter

Medlemsintäkterna för LRF Koncernen ökade med 2 Mkr och uppgår till 142 Mkr (140 Mkr).

– Vi ser att andelen företagarmedlemmar ökar, vilket också gör att medlemsintäkterna har en stabil utveckling, säger Anders Källström.

Under året som gått har LRF:s totala finansiella placeringar gett en avkastning på 7,0 procent, jämfört med 7,2 procent förra året. Avkastningen är enligt LRF en viktig grundplåt och del i finansieringen av LRF som över tid är lika stor som medlemsavgifterna.

– LRF:s finansiella tillgångar bildar en plattform för det starka LRF vi har i dag. Det höga resultat som vi nu kan uppvisa kommer stärka den kapitalbas som finansierar vår verksamhet.

Resultat:

Jämförelse mellan resultaten 2017 och 2018.                       

LRF Driftsbyrån: 2018 (33,2)
LRF Media: 2018 (12,1) / 2017 (10,4)                     
LRF Samköp: 2018 (12,6) / 2017 (9,3)                      
Sigill Kvalitetssystem: 2018 (1,4) / 2017 (1,6)                   
Bygruppen: 2018 (-2,9) / 2017 (1,2)                  
Macklean Strategiutveckling: 2018 (0,3) / 2017 (0,4)       

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 019-16 64 60
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 11 september 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste

Nya landsbygdsministern behöver tillföra tillit och dialog

En ny landsbygdsminister är på plats med uppdraget att jobba vidare med livsmedelsstrategin. När jag frågar mina medlemmar, lantbrukare och livsmedelsföretagen om de hittills har upplevt effekter och resultat från livsmedelsstrategin blir svaret att det har gått åt motsatt håll. Vad är det för fel som sker på vägen? I många fall är de uppsatta målen till branschens fördel. Men administration och byråkrati försvårar, kontrollavgifterna ökar och tilliten är mindre eller i princip noll enligt de lantbrukarne och företag som jag för dialog med.

Kommentera