Fortsatt lägre import

Importen av griskött och nötkött ligger kvar på en lägre nivå. Samtidigt tar Danmark marknadsandelar på griskött från övriga exportländer.

 

Källa: Jordbruksverket


Ny statistik från Jordbruks­verket visar att importen av griskött och nötkött fortsätter att ligga på en lägre nivå i år än 2017.

Griskött: Ner 10% i juni

Importen av griskött till Sverige under juni i år låg på 9 500 ton, 10 procent lägre än samma månad förra året. Vilket ligger ungefär på samma nivå som minskningen under tidigare månader.

Under årets första sex månader importerade Sverige 56 000 ton griskött. En minskning på 4 400 ton jämfört med samma period 2017, eller 7 procent.

Totalt 2017 så importerades det 116 300 ton griskött. Vilket var en minskning på 7 procent jämfört med 2016.

Nötkött: Ner 16% i juni

I juni importerades det 9  000 ton nötkött, 16 procent lägre än samma månad förra året. Minskningen är större än den har varit under våren.

Det första halvåret i år importerade vi 62 000 ton nötkött. 5 800 ton mindre än samma period 2017.

Totalt 2017 så importerades det 135 200 ton griskött. Vilket var en minskning på 5 procent jämfört med 2016.

Dansk export ökar

Den danska exporten av griskött till Sverige har ökat under årets första fem månader. Statistik från Landbrug & Fødevarer visar att Danmark under januari-maj i år exporterade totalt 15 084 ton griskött och biprodukter till Sverige, en uppgång på 10 procent jämfört med samma period 2017.

Exporten av styckdetaljer från Danmark uppgick till 7 971 ton, 19 procent högre än 2017.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 12 september 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste

Nya landsbygdsministern behöver tillföra tillit och dialog

En ny landsbygdsminister är på plats med uppdraget att jobba vidare med livsmedelsstrategin. När jag frågar mina medlemmar, lantbrukare och livsmedelsföretagen om de hittills har upplevt effekter och resultat från livsmedelsstrategin blir svaret att det har gått åt motsatt håll. Vad är det för fel som sker på vägen? I många fall är de uppsatta målen till branschens fördel. Men administration och byråkrati försvårar, kontrollavgifterna ökar och tilliten är mindre eller i princip noll enligt de lantbrukarne och företag som jag för dialog med.

Kommentera