Torkan får konsekvenser för Gotland

Behovet av särskilda insatser är stort på Gotland som drabbats extra hårt utav sommarens torka. 

 

Både torkan under sommaren 2018 och den ihållande nederbörden under hösten 2017 har påverkat jordbruket på Gotland. Det visar en analys från Region Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands län och LRF Gotland. Foto: Elin Fries


Redan innan valet skrev Region Gotland, Länsstyr-elsen i Gotlands län och LRF Gotland ett gemensamt brev till regeringen och framhöll att Gotland drabbats extra hårt av sommarens torka. Enligt dem behövs särskilda insatser för att bibehålla den lokala produktionen och det regionala utvecklingsarbetet. Pengarna från det nationella krispaketet och andra pågående insatser räcker helt enkelt inte till för att täcka behovet. 

”Gotland är nu först ut bland länen att göra en fördjupad analys av hur torkan drabbat det gotländska lantbruket. De färska beräkningarna visar att läget ser mer allvarligt ut än den kommunicerade bilden för riket. Sammantaget visar den gotländska analysen till exempel att produktionsutfallet för skörden är mindre än hälften mot ett normalår”, skriver regionen, länsstyrelsen och LRF för Gotland. 

Jordbruket på Gotland omfattar cirka 1 400 företag och sysselsätter ungefär 3 500 personer. Både jordbruket- och skogsbruket hör enligt Region Gotland till några av de viktigaste näringsgrenarna på ön. 
Foto: Carolina Wahlberg

Försvårar situationen

I brevet framhåller de att de påföljande kostnadsökningarna, exempelvis; grovfoderkostnader och spannmålsbrist som följer efter den torra sommaren beräknas till drygt en miljard, bara för Gotlands räkning.  Enligt Region Gotland och de andra författarna till brevet gör ö-läget att situationen både försvåras och fördyras. 

”På grund av jord- och skogsbrukets betydelse för den regionala ekonomin kommer en nedgång att påverka hela det gotländska samhället”, skriver de. 

Gemensamt ansvar

Enligt Region Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands län och LRF Gotland har man redan tagit ett gemensamt ansvar för att överblicka konsekvenserna av torkan och bland annat gjort vissa åtgärder för att hjälpa lantbruket. Bland annat har det offentliga kunnat ta vissa kostnader, exempelvis sänkta hamnavgifter för att underlätta importen av grovfoder till ön och erbjudit mark för foder och bete. Men ändå bedömer man att det krävs mer nationellt stöd. 

”Med anledning av Gotlands situation vill vi snarast uppvakta regeringen i detta ärende och diskutera möjliga åtgärder.”

De bedömer att 3 500 av de 27 000 av Gotlands förvärvsarbetande personer är sysselsatta i de omkring 1 400 lantbruksföretagen och primärproduktioner som finns på ön. Det finns även flera framgångsrika förädlingsföretag och utrymme för fler att utvecklas. 

Andra åtgärder

För att ytterligare stödja både det svenska men framförallt det gotländska jordbruket och livsmedelsproduktionen har Region Gotland även tagit fram ett nytt livsmedelsavtal som träder i kraft i oktober. Det nya avtalet innebär att andelen svenskt färskt kött, potatis och rotfrukter ökar till 100 procent och att ungefär hälften av allt kött och färs inom regionen blir gotländsk. Det skriver Region Gotland på sin hemsida.

Krav på djurskydd

De två lokala grossisterna Keges och Gotlandsspecialisten vann upphandlingen genom att ställa krav på bland annat djurskydd. Det gör att andelen svenskt färskt kött inom regionen kommer öka till 100 procent. Även potatis och rotfrukter kommer bli 100 procent svenska. Andelen ekologiska produkter kommer också att öka och för kött och charkprodukter har man ställt krav på djurskydd och att exempelvis ingen antibiotika ska användas utan veterinärinrådan. 

– Varje dag serverar vi 11 000 måltider i våra verksamheter och det känns fantastiskt att vi kan erbjuda svenska och gotländska produkter av hög kvalitet. Att vi dessutom kan fortsätta att handla från lokala leverantörer är också betydelsefullt, säger regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin.

Både Keges och Gotlands-specialisten levererar till nuvarande avtalet med regionen. Men Keges kommer framöver att leverera allt färskt kött och färska köttprodukter och Gotlandsspecialisten kommer leverera frukt och grönt och ta över potatis och rotfrukter från Keges. 

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 019-16 64 60
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 01 oktober 2018

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste