Minskat antal produkter och anställda

Lönsamheten för Gefleortens mejeri är fortsatt låg. För att uppnå det långsiktiga målet att ändå ha kvar mejeriet i Gävle kommer en hel del förändringar att ske framöver.

Trots ökade insatser för att förbättra försäljningen av Gefleortens mejeriprodukter är lönsamheten svikande. Foto: Thinkstock

När Gefleortens mejeri såldes till Arla 2017 skrevs en långsiktig strategi och målsättning att mjölkbönderna skulle få ett konkurrenskraftigt avräkningspris, att varumärket Gefleortens skulle finnas kvar och utvecklas på mejeriet i Gävle.

Men trots att man gjort insatser på marknadssidan för att öka försäljningen av de lokala mejeriprodukterna, är försäljningen svikande och resultatet negativt. Därför har en förändringsprocess sats i gång.

Behålla bassortiment

För det första kommer antalet produktionsartiklar att minska med omkring hälften. Men Gefleortens mjölk, Dalamjölk, fil, grädde, naturell CF och mild naturell yoghurt kommer även fortsättningsvis att finnas kvar i sortimentet.

– Det behövs helt enkelt förändringar för att vi ska kunna skapa förutsättningar för att mejeriet ska kunna behålla bassortimentet, säger Magnus Lindberg mejeri-chef Arla Gefleortens, i ett pressmeddelande.  

20 tjänster

I och med detta kommer även antalet medarbetare på mejeriet i Gävle att minskas med 20 tjänster. Förhandlingar med facket har inletts.

– För att kunna nå lönsamhet på mejeriet behöver vi göra förändringar både i sortimentet och i produktionen. Jag är angelägen om att vi gör allt detta i full öppenhet. Mejeriet behöver helt enkelt sänka sina kostnader för att kunna överleva. Det är dock ett tråkigt besked att ge till mina medarbetare, säger Magnus Lindberg mejerichef på Arla Gefleortens. 

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 08 oktober 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste