Givmild donation möjliggör ny forskning på mjölkkor

SLU har totalt fått 9,3 miljoner kronor till två forskningsprojekt inom mjölkproduktion. Bakom den stora donationen står tiftelsen Seydlitz MP Bolagen.

Professor Sigrid Agenäs är glad över den stora donationen till forskning på mjölkkor. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU

– Forskning inom mjölkproduktion är ett av Stiftelsens tre huvudsyften och mjölkkor låg vår stiftare, Werner von Seydlitz, varmt om hjärtat. Därför är vi glada för att kunna stötta angelägen forskning inom det området till gagn för våra mjölkkor, säger Stiftelsens ordförande Mats Landén, i ett uttalande.

4,8 miljoner kommer att gå till ett fyra-årigt forskningsprojekt om juverinflammation. Det är den vanligaste sjukdomen bland mjölkkor och något som både skapar ekonomiska förluster och orsakar djuren obehag. Därför är det ett viktigt ämne att forska på menar SLU.

Säkra kompetensförsörjningen

– Vi är mycket tacksamma för den här privata finansieringen av en tjänst. Den storslagna donationen ger oss en unik möjlighet att satsa på en ung forskare inom juverinflammation som kan bidra till att säkra den framtida kompetensförsörjningen inom området, säger docent Bodil Ström Holst, chef för den aktuella avdelningen vid SLU.

Hållbart och naturligt

4,5 miljoner kronor kommer dessutom att gå till ett tre-årigt projekt om nya djurhållningssystem för mjölkkor.

– Den här generösa finansieringen gör det möjligt att göra en satsning på ett flerårigt projekt med syfte att fortsätta utvecklingen mot än mer hållbara och naturliga sätt att hålla våra mjölkkor. Fantastiskt med forskningsmedel från en privat givare, som vi med stor tacksamhet tar emot, säger professor Sigrid Agenäs, SLU

Fakta: Om Stiftelsen Seydlitz MP bolagen

Stiftelsen har bildats på initiativ av Werner von Seydlitz där uppdraget har formulerats i hans testamente. Stiftelsens ändamål ska genom årligt finansiellt stöd främja forskning och utbildning inom skogsvård och skogsbruk i södra Sverige, teknikutveckling, forskning och utbildning avseende verktygstillverkning samt forskning och utbildning inom mjölkproduktion och djur- och foderhållning.

Källa: SLU

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 09 oktober 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste