För mycket grisar i Norge

I Norge har man problem med överproduktion av griskött. För att marknaden ska komma i balans inför man nu bland annat bidrag till slakt av tillväxtgrisar. 

 

Det går bra för norsk grisproduktion, lite för bra. Den norska grisproduktionen är i stort sett begränsad till hemmamarknaden, vilket innebär att när produktionen av griskött ökar mer än konsumtionen så skapas överskott som är dyra att hantera. 

Eftersom prognoserna visar på stort överskott i år och nästan lika mycket nästa år tar nu den norska grisbranschen till ytterligare åtgärder för att minska produktionen.

En åtgärd som nu införs är slakt av lätta grisar. Och med lätta grisar menas i det här fallet grisar som har en levandevikt på minst 30 kg och helst inte högre än 35 kg, enligt slakteriet Fatland.

Grisproducenterna får samma betalning som för en tillväxtgris i förmedling. Norturas notering för 30 kg smågris är idag 740 NOK/kg (800 SEK/kg) + tillägg.

Enligt Norsvin är målet att grisköttsproduktionen ska minska med 1 500 ton och att det motsvarar ungefär 30 000 tillväxtgrisar.

Redan idag finns det drygt 6 000 ton griskött i norrmännens reguleringslager, vilket enligt Gustav Grøholt, Norsvin, innebär att det är på en rekordhög nivå. 

Prognosen för helåret 2018 är ett överskott på 5 800 ton norskt griskött. Och 2019 förväntas överskottet bli 5 400 ton.

I våras gick branschen ut med att antalet semineringar skulle minska. I år förväntas antalet semineringar minska med 3,5 procent men samtidigt ökar produktiviteten med 2 procent.

- Det är helt nödvändigt att alla grisproducenter minskar antalet gyltor med minst 5 procent, säger Gustav Grøholt i ett pressmeddelande.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 10 oktober 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste