Sänkta tullar för export till Norge

Vissa produkter slipper tull helt och andra produktgrupper får tullfria importkvoter.

 

Avtalet, som börjar tillämpas den 1 oktober, innebär att ett antal mindre bearbetade jordbruksprodukter helt befrias från tull vid handel mellan Norge och EU. Det gäller bland annat vissa bönor, vetegluten till djurfoder, lingon-, tranbärs- och blåbärssaft samt restprodukter från potatisbearbetning till djurfoder.

Det införs eller utökas också vissa tullkvoter som ger EU-länderna ökade möjligheter att exportera kött till Norge, som visst griskött, nötkött och fjäderfäkött. Exempel på fler produkter som omfattas av tullkvoter är ost och korv. Inom tullkvoterna är importen i flertalet fall tullfri. I vissa fall gäller tullkvoterna bara för import under vissa delar av året.

EU å sin sida öppnar upp eller utökar tullfria tullkvoter för import från Norge av bland annat potatischips och vissa typer av djurfoder.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 11 oktober 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste