SLU visar upp ny unik forskningsmiljö

Den 26 september samlades 160 deltagare utanför Skara i Västergötland för att vara med på invigningen av SLU Götalas nya nöt- och lammforskningsanläggning. 

 

Under 2017-2018 har ett nytt stall för nötkreatur uppförts på SLU Götala, tillsammans med serviceutrymmen med uppvärmningsbar spolhall, halmlager, enklare grovfoderlabb och kyl – och frysrum. Foto: Madeleine Rapp


I den nya forskningsanläggningen bedrivs tillämpade försök på nötkreatur och får. Forskningsförsöken kan exempelvis handla om olika uppfödningsmodeller och gör det möjligt för forskarna att jämföra exempelvis utfodring, bete, miljöaspekter och köttkvalitet. Enligt SLU kan den nya anläggningen erbjuda forskare och näringsliv en unik miljö för olika studier.

Den toppmoderna anläggningen, invigdes av ingen mindre än H.K.H Prins Carl Philip under högtidliga former i ett partytält som rests utanför anläggningen dagen till ära. 

– Det är med stor glädje jag befinner mig här i Götala i dag för att inviga det nya forskningsstallet. I över 50 år har Götala varit en viktig resurs för grundforskning inom nötköttsproduktion. Både som en betydelsefull del av SLU men också genom en mängd uppdrag från externa aktörer, både inom och utom landets gränser, började prinsen sitt invigningstal.

Huvudgästen och invigningstalaren prins Carl Philip verkade mycket intresserad av det nya forskningsstallet. 

Fortsatt utveckling

Carl Philip nämnde några av de forskningsframsteg som gjorts på Götala genom åren och påtalade den stora fördelen som Götala har att, genom sitt sätt att arbeta, kunna följa djuren genom hela livet, se deras utveckling och bedriva forskning genom olika stadier i deras liv. 

 – Nu är det dags att skapa ny historia och att forska på områden som vi i framtiden kommer se som självklarheter. Svensk köttproduktion kännetecknas redan i dag av god omsorg om djuren. Det är något som vi ska vara stolta över och det är något som vi ska fortsätta utveckla. Jag är väldigt glad över att härmed förklara det nya forskningsstallet invigt, avslutade prinsen sitt tal. 

De gröna foderkrubborna öppnas automatiskt med hjälp av en tagg som sitter i tjurens öra. På så sätt går det att registrera hur mycket varje enskilt djur äter. 

Viktigare än någonsin

Enligt SLU är forskningen inom nöt- och lammproduktion viktigare än någonsin för att förstå och tolka betydelsen av framtidens djurhållning. Exempelvis gällande utmaningar inom klimat och andra miljöfrågor. Där spelar den nya anläggningen en viktig roll.

– Det här är ju den forskningsanläggning inom SLU som det satsas på när det gäller nöt- och lammkött och dessutom så har vi ett stärkt samarbete i Västra Götalandsregionen. Så den är viktig för landet och det är viktigt att vi tar fram nya data som är aktuella och som används i den forskning och kommunikation som finns, inte minst kring klimatfrågan, säger Margareta Stigsson, platschef på SLU i Skara.

Det är många engagerade människor som under flera år arbetat för att den nya forskningsanläggningen ska bli verklighet. Glädjen och stoltheten hos de som varit drivande i projektet gick inte att ta miste på. 

– Det har ett väldigt tydligt värde för oss att universitetet satsar på våran verksamhet. Det känns jättebra att man tror på det här och vill att vi fortsätter med det vi gör, säger Anna Hessle som är samordningsansvarig på Götala. 

Samordningsansvarig Anna Hessle på Götala var väldigt nöjd.

Omfattande samarbete

Anna beskriver forskningen på Götala som ett stort externt samarbete med både näringslivet och andra lärosäten. Här finns möjligheten för SLU:s studenter att komma på studiebesök under sin utbildning eller att bedriva sina examensarbeten. Huvudsakligen bedrivs forskningen med hjälp av externa finansiärer. 

– Vi bestämmer inte själva över vilka forskningsprojekt som blir till, utan det är finansiärer och forskningsfonder som beviljar medel till de projekt som de tycker är bra. Så då får man anpassa och skriva ansökningar till de utlysningar som finns och så får man genomföra de projekt som man får finansiering för, säger Anna och fortsätter:

– Det kan röra sig om olika uppfödningsförsök av nötkreatur och får. Sedan kan det handla om olika parametrar som man är intresserad av att titta på. Vi försöker få ut så mycket data som möjligt på de djur vi har här. 

Enligt Margareta Stigsson, platschef på SLU i Skara spelar den nya anläggningen en viktig roll för den framtida forskningen inom nötkreatur och får.

Efter själva invigningen bjöds prinsen och de många besökarna på en rundvandring på Götala, för att få se den nya anläggningen och få lära sig mer om forskningen som ska bedrivas här. Vid en av stationerna presenterades stallets avancerade utrustning. Bland annat de speciella gröna foderkrubborna. 

– Tjurarna kan öppna de gröna foderkrubborna med hjälp av en tagg som sitter i örat. Med hjälp av krubban kan man sedan mäta hur mycket foder som fanns innan tjuren började äta och hur mycket som fanns kvar när tjuren ätit klart, sade en representant för SLU som höll i presentationen. 

– Stallets boxar där tjurarna går är även utrustade med en bur med en våg. I änden av buren finns vattenskålen. Vattenskålen registrerar hur mycket tjuren dricker och samtidigt registrerar vågen djurets vikt, fortsatte han. 

Mätningarna som görs av allt ifrån djurets individuella foderkonsumtion, vattenintag och vikt är det som sedan utgör grunden för de olika forskningsprojekten som kommer att bedrivas framöver i det nya forskningsstallet på Götala.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 019-16 64 60
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 11 oktober 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste